SEO med användaren i fokus: Ulrika Viberg #52

Det traditionella sättet att arbeta med SEO fungerar inte lika bra längre utan vi måste idag verkligen sätta användaren i fokus.

För att få bättre insikt i hur man gör just det när man lägger upp sin SEO-strategi så bjöd jag in SEO-experten Ulrika Viberg.

Ulrika är en väl anlitad SEO-konsult och driver den egna byrån Unikorn. Hon har ett helt fantastiskt CV och har arbetat med SEO på välkända företag runt om i världen.

Vad sägs om att bli headhuntad till eBay för att arbeta med SEO. Något hon är ensam om i Sverige. Hon var även med i uppstarten av Foodora som Head of SEO.

Ulrika är dessutom en välkänd profil i branschen och sitter bland annat med i juryn för Svenska SEO-priset. Hon är även en av grundarna till SEO Girls som är ett nätverk och plattform för kvinnor som arbetar med SEO som på kort tid fått flera hundra medlemmar.

Om avsnittet

Vi börjar avsnittet med att Ulrika förklarar vad det innebär att sätta användaren i fokus och hur det skiljer sig från det traditionella sättet att arbeta med SEO.

Ulrika beskriver sedan hur hon tar sig an ett nytt SEO-projekt och den process hon går igenom. En arbetsprocess där kundresan står i centrum och där hon bland annat använder en SWOT/TOWS-analys för att lägga upp SEO-strategin.

Hon berättar självklart hur hon gör sin sökordsanalys men också hur hon tänker när hon planerar upp innehåll och hur hon analyserar konkurrenter.

Du får dessutom höra:

  • Hur hon dokumenterar en SEO-strategi
  • Vilka verktyg hon använder i sitt SEO-arbete
  • Och hur hon håller håller sig uppdaterad och utvecklas inom SEO

Du hittar som vanligt alla länkar och resurser som nämns i intervjun här nedan och Ulrika har dessutom lagt till ett helt gäng resurser kring SEO och personer i branschen hon rekommenderar att man ska följa.

Efter länkarna så hittar du även tidsstämplar till olika sektioner i intervjun och Ulrika har även delat med sig av en bonus för dig som lyssnar som du hämtar enkelt här nedan.

Bonus: SEO-mallar Två mallar där du kan se hur kundresan och SWOT/TOWS-analysen kan användas i SEO-projekt.

Tack också till Anna Råström som varit med och tagit fram den grymma kundresemallen.

Länkar

Ulrika Viberg på LinkedIn
Ulrika Viberg på Twitter
Unikorn webbsida
Unikorn på Instagram

SEO Girls webbsida
SEO Girls på Instagram
SEO Girls på LinkedIn

Moz White board Friday (resurs)
Greg Giffords sökordsskola på SEMrush (resurs)
Rytes e-böcker om SEO (resurser)
Botifys resurser om SEO (resurser)
Marketing Syrup (blogg)
Aleyda Solis (blogg)
Search Engine Journal (nyhetssida)

Target Internet om SWOT/TOWS (resurser)
MindTools om SWOT/TOWS (resurser)
McKinsey om kundresan (resurs)
Kapost om kundresan (resurs)

Ryte (verktyg)
Botify (verktyg)
AWRcloud (verktyg)
Searchmetrics (verktyg)
Screaming Frog (verktyg)
Cognitive SEO (verktyg)

Aleyda Solis på Twitter / YouTube (personer)
Martin Splitt på Twitter / YouTube (personer)
Bartosz Góralewicz på Twitter / LinkedIn (personer)
Hamlet Batista på Twitter / LinkedIn (personer)
Greg Gifford på Twitter / LinkedIn (personer)
Barry Schwartz på Twitter / YouTube (personer)
Areej AbuAli på Twitter (personer)
Orit Mutznik på Twitter (personer)
Kristina Azarenko på Twitter (personer)
Lily Ray på Twitter (personer)
Dawn Anderson på Twitter (personer)
Judith Lewis på Twitter (personer)
Izzi Smith på Twitter (personer)
Tobias Willmann på Twitter (personer)

Tidsstämplar

[2:40] Ulrika inleder med att förklara vad hon menar när hon säger sätta användaren i fokus när det kommer till SEO och vad som skiljer från det traditionella sättet att arbeta med SEO. Sedan berättar hon hur hon arbetar med kundresan och vilken roll den fyller.

[7:59] Vi pratar om vad man som företag behöver ha på plats för att arbeta med SEO på det här sättet och framförallt om man tar in en konsult. Ulrika förklarar sedan på vilka de främsta skillnaderna är kring att arbeta med SEO för en helt ny respektive befintlig webbsida.

[12:42] Ulrika berättar om hur hon tar sig an ett nytt SEO-projekt och varför hon startar med att skapa en kundresa. Hon förklarar sedan hur hon gör sin sökordsanalys för att få fram grundlistan med sökord och kartlägger sökintention.

[19:38] Vi pratar om hur Ulrika tittar gör sin konkurrensanalys där hon tittar på såväl direkta som indirekta konkurrenter. Titta på vad de gör och sätta det som ett benchmark såväl när det gäller SEO och innehåll men också andra digitala kanaler och tillgångar.

[20:51] Ulrika förklarar hur hon använder analysen hon har gjort för att ta det vidare. Vi pratar även om hur Ulrika gör en innehållsanalys av en sajts existerande innehåll och hur hon planerar upp nytt innehåll.

[26:36] Ulrika berättar hur hon dokumenterar SEO-strategin och hur hon använder en SWOT/TOWS-analys. Hon berättar även om hur hon även gör en omfattande och avancerad teknisk analys.

[32:01] Vi pratar om vilka verktyg som Ulrika använder i hennes SEO-arbete. Hon nämner allt från Search Metrix, Ryte och AWR Cloud till Googles alla verktyg och inte minst Screaming Frog. Hon ger sedan sina bästa tips för hur man lär sig det man behöver om SEO för att kunna göra det här arbetet själv. Lyfter en rad resurser samt värdet av mentorer.

[38:14] Ulrika berättar om hur man lär sig mer om att arbeta på det här sättet med kundresan och användaren i fokus. Hon berättar sedan om hur hon håller sig uppdaterad och fortsätter utvecklas inom SEO där hon bland annat lyfter fram att hon idag lyssnar på väldigt många digitala SEO-evenemang.

Bonus: SEO-mallar Två mallar där du kan se hur kundresan och SWOT/TOWS-analysen kan användas i SEO-projekt.

SEO-mallar: Kundresan och SWOT

Prenumerera på mina uppdateringar och få Ulrikas grymma mallar för att ta fram en kundresa och hur du använder SWOT/TOWS för att ta fram en SEO-strategi.

Jag lovar att aldrig skicka spam Powered by ConvertKit
Share
Share
Tweet