Beräknade mätvärden kommer till GA4 – skapa mätvärden med formler

Nu släpper Google Analytics 4 det som på svenska kallas beräknade mätvärden (calculated metrics) vilket är en funktion som har funnits i tidigare Google Universal Analytics.

En funktion som likt många andra har saknats i GA4. Med beräknade mätvärden kan man kombinera en eller flera befintliga mätvärden med en matematisk formel för att skapa ett nytt mätvärde.

Det här öppnar en hel del intressanta möjligheter att anpassa GA4 mer efter dina behov. Och jag kommer gå igenom ett par lite längre ner.

Du kan nå alla beräknade mätvärden i rapporter, exploration och även Google Analytics API:t och det finns 5 olika typer av mätvärden du kan skapa:

  • Standard (Endast heltal och inte några negativa tal)
  • Valuta (SEK, EUR, USD)
  • Distans (Feet, miles, meter, kilometer)
  • Tid (Timmar, minuter, sekunder, millisekunder)

Och det går att använda följande räknesätt för att skapa formler med mätvärdena i listan ovan:

  • Plus och minus (+ & -)
  • Multiplikation (*)
  • Division (/)
  • Parentes ()

Vad innebär det för marknadsförare?

Om du inte är djupt inne i digital analys så tänker du säkert. Vad kan jag använda det här till då och har du några exempel?

Massor är mitt svar. Men här är två väldigt konkreta användningsområden som jag har stött på och använt beräknade mätvärden för:

1) Du vill få ut ett mätvärde på hur stor andel av dina besökare är nya besökare
I Google Analytics 4 så finns det “Total Users” som är antalet totala besökare och “New Users” som är hur många nya användare det är. Det finns dock inte något enkelt mätvärde för att se vad din andel av nya användare är.

Här skulle man kunna använda sig av ett beräknat mätvärde för att kunna räkna ut hur stor andel av dina besökare som är nya. Formeln för det blir (“New Users” / “Total Users”) * 100 så får du en procent andel.

2) Du vill få ut antal procent rabatt på produkter
I standard-implementeringar för e-handel så finns det en parameter som heter “discount” på produktnivå som man kan skicka in hur mycket av värdet på en produkt var vid ett köp. Det kan du få ut i heltal med mätvärdet “Item discount amount” men det finns dock inte något värde att få ut vad procenten på rabatten var.

Detta skulle man skapa genom att ta summan av rabatten på en produkt och dela med produktintäkt för att räkna ut % rabatt. Formeln för det blir (Item discount amount / Item Revenue).

Bild: Skärmklipp på hur man skulle sätta upp ovan nämnda exempel.

Min analys och rekommendation

Jag har sagt det tidigare att det alltid är trevligt när Google släpper funktioner i GA4 som har funnits i Universal Analytics. Och det gäller även beräknade mätvärden.

För det här gör det möjligt att skräddarsy GA4 mer utefter sina behov.

Något som är väldigt trevligt när man skapar ett beräknat mätvärde är att GA4 inte bara beräknar mätvärdet på ny data. Utan även retroaktivt. Det finns dock begränsningar med att man inte kan blanda olika scopes av data så du kan till exempel inte dela Total Revenue på Total Users för att räkna ut Revenue per User då det är olika scope av datan (Event / User).

Ett avslutande tips när man skapar dessa är att precis som med eventnamn att ha en uttänkt namnkonvention och att även se till att skriva en beskrivning som tydligt förklarar vad det är mätvärdet gör.

Länkar och rekommenderad läsning:

Martin Winberg

Om författaren: Martin Winberg

Martin Winberg har arbetat med digital marknadsföring i över ett decennium och driver idag byrån 56K digital. Han har de senaste åren fokuserat på datainsamling och analys. Och är en av de främsta experterna i Sverige på området.

Share
Share
Tweet