CDP för marknadsförare och dess plats i martech-stacken – Niklas Gustavsson #117

Martech och olika plattformar för att hantera kunddata blir allt viktigare inom modern marknadsföring. Och en sådan plattform som det pratas allt mer om är det som kallas CDP.

Vilket står för customer data platform. För att gå igenom vad det är och hur vi använder den bjöd jag in Niklas Gustavsson.

Vi pratar bland annat om vad en CDP är för något och vad den här typen av plattformar kan ge oss marknadsförare. Och vilken roll den fyller i marknadsföring idag.

Niklas går även igenom vad som skiljer mellan en CDP och andra verktyg såsom CRM- och marketing automation-system. Och hur en CDP passar ihop och integrerar med andra verktyg, plattformar och system i våra martech-stackar.

Du får dessutom höra om:

  • Varför det pratas så mycket om CDPs nu
  • Hur de hjälper oss att bli mer relevanta
  • Exempel på olika användningsområden
  • Viktiga datakällor att koppla till en CDP
  • Olika plattformar och system att kolla in

Och Niklas går inte minst igenom en mängd olika möjligheter och fördelar som en CDP ger oss som marknadsförare i såväl analys som aktivering. Och en massa mer.

Om gästen

Niklas Gustavsson är Customer Data och Marketing Automation specialist på Nexer (tidigare Sigma IT). Och har arbetat med datadriven marknadsföring och marketing automation i över 15 år.

Han är inte minst expert på CDP och hjälper idag företag med strategi kring teknologi för att hantera kunddata och aktivera kommunikation utifrån det. Niklas är dessutom författare och har skrivit boken Ondemand Marknadsföring.

Tidsstämplar

[2:46] Inleder med att Niklas förklarar hur han brukar beskriva vad en CDP är. Och varför det pratas så mycket om dessa nu.

[7:07] Niklas ger sin syn på hur viktig den här typen av plattform är i modern marknadsföring.

[9:39] Skillnaden på en CDP, ett CRM-system och ett marketing automation-system.

[14:55] Hur en CDP passar ihop och integrerar med andra verktyg i vår martech-stack.

[19:08] Vilka fördelar eller möjligheter det ger oss som marknadsförare.

[25:10] Hur en CDP hjälper oss med att segmentera, agera på och aktivera data.

[33:03] Vad det finns för utmaningar med att jobba den här typen av system.

[35:25] Olika system eller plattformar som kan vara bra att kolla in.

[37:58] Hur man bäst går tillväga för att köpa in och implementera en CDP.

[40:41] Ger exempel på quick wins och tips för att få ut mer av systemet.

Länkar

Niklas Gustavsson på LinkedIn
Nexer webbsida

CDP.com (webbsida)
CDP use cases – CDP.com (artiklar)
CDP Institute (webbsida)
Find a vendor – CDP Institute (webbsida)
Salesforce Trailhead (webbsida)

Salesforce Marketing Cloud (plattform)
Segment (plattform)
Custobar (plattform)
Bloomreach (plattform)
Optimizely ODP (plattform)

Share
Share
Tweet