Demand generation och att skapa efterfrågan inom B2B #95

Demand generation har de senaste åren blivit populärt inom B2B-marknadsföring. Ett ramverk för marknadsföring inom B2B där fokus ligger på att skapa efterfrågan och intäkter.

Och där varumärkesarbetet och varumärkesbyggande får en central roll. Med mig för avsnittet har jag en av de främsta i Sverige på området. Adam Holmgren som är head of demand generation på GetAccept.

Han driver även podcasten Driving Demand.

I den pratar han demand generation med europeiska B2B-marknadsförare. Och kopplat till podcasten så driver han även en växande community kring det.

Om du arbetar med B2B-marknadsföring så kommer du garanterat få med dig en hel del insikter och idéer från det här avsnittet som du kan börja implementera direkt. Inte minst hur man kan tänka kring funnels och värdet i self-attribution.

Om gästen

Adam Holmgren är head of demand generation på B2B-plattformen GetAccept. Där leder han ett team fokuserat på just demand generation. Han är också en av Sveriges ledande experter på området.

När han inte leder sitt team på GetAccept driver han podden Driving Demand där han pratar demand generation med europeiska B2B-marknadsförare. Och kopplat till podcasten så driver han även en community kring det.

Om avsnittet

Adam och jag pratar i avsnittet om vad demand generation är, fördelarna det ger och hur det håller på att förändra hur vi tänker kring B2B-marknadsföring.

Samt hur man gör det riktigt bra.

Han beskriver allt från vad det innebär i praktiken till de viktigaste delarna inom en framgångsrik demand generation-strategi. Inte minst varför det är så viktigt att titta närmare på sin funnel och dela upp den i olika intentioner.

Och han beskriver även hur han och GetAccept arbetar.

Du får dessutom höra om:

  • Vad skillnaden mot lead generation är
  • Vad det innebär att skapa efterfrågan
  • Varumärkesbyggande inom B2B
  • Låsa in eller öppna upp innehåll
  • Vad man ska mäta och viktiga KPI:er
  • Hur man kommer igång och gör skiftet
  • Och hur man undviker fallgroparna i början

Adam delar också med sig av vad han ser som de tre främsta framgångsfaktorerna för att lyckas med demand generation idag. Och varför GetAccept valda att öppna upp allt sitt innehåll.

Du hittar som vanligt länkar till allt vi nämnde här i poddinlägget. Där hittar du även bland annat länkar till Adams podcast och community om demand generation. Och han har även samlat ihop ett antal länkar till både poddar och artiklar för dig som vill fördjupa dig i ämnet.

Och efter länkarna hittar du tidsstämplar till olika sektioner i avsnittet.

Länkar

Adam Holmgren på LinkedIn
GetAccept webbsida
Webbsida och community
Podcasten Driving Demand
Apple Podcasts / Spotify

Revenue Vitals – Chris Walker på Refine Labs (podcast)
Apple Podcasts / Spotify

Demand Gen U – Metadata.io (podcast)
Apple Podcasts / Spotify

Revenue Champions – Cognism (podcast)
Apple Podcasts / Spotify

Demand Generation Guide – Drift (guide/artikel)

The Demand Generation Strategy Guide – The Pipeline (guide/artikel)

What is Demand Generation? – Neil Patel (artikel)

Cognisim Connect and Content Hub (resurs)

Conversion Manager – Conversionista (utbildning)

Tidsstämplar

[3:19] Adam börjar med att gå igenom olika begrepp. Och förklarar sen skillnaden på lead generation och demand generation. Samt går in på vad demand generation är.

[8:51] Om hur man ser på både kundresan och taktiker inom demand generation jämfört med lead generation.

[12:23] Fördelarna med att jobba med demand generation. Inte minst att marknadsföringen blir en vital del i ett företags tillväxt på ett annat sätt.

[13:28] Pratar om för vilka typer av bolag demand generation lämpar sig, varför det har blivit så populärt för SaaS-bolag inom B2B och utmaningarna när B2B-bolag satsar på varumärke.

[15:38] Om vad innebär det i praktiken att jobba med demand generation. Adam går även in på hur GetAccept arbetar med demand generation. Såväl strategiskt som taktiskt.

[25:24] Adam fortsätter att berätta om den förändring man gjorde med sin funnel. Och vad det betydde när man började fokusera på sin high intent-funnel och titta på nya typer av KPI:er och mätvärden.

[26:59] Om vad är de viktigaste delarna i en framgångsrik demand generation-strategi är. Pratar bland annat om vägvalet mellan att låsa in eller öppna upp sitt innehåll samt varför det är en viktig fråga inom demand generation.

[28:55] Pratar om hur man ser annorlunda på hur man kommunicerar och distribuerar innehåll. Inte minst hur man ser på social och dess roll i strategin.

[35:21] Om andra taktiker som ofta används inom demand generation och hur viktig webbsidan blir för att optimera sin funnel för rätt typ av intention. Samt riskerna med att gå för fort fram.

[37:05] Pratar om rollen som content marketing och account based marketing fyller inom demand generation. Adam berättar även om personas och varför self-attribution är något som blivit populärt.

[42:25] Vad man bör mäta samt viktiga KPI:er och mätvärden inom demand generation.

[45:26] Adam delar sina insikter kring hur man kommer man igång på ett bra sätt och undviker några vanliga fallgropar. Inte minst vikten av att inte göra för mycket, för snabbt.

[51:18] Avslutar med att Adam delar vad han anser är de tre främsta framgångsfaktorerna för att lyckas med demand generation idag.

Share
Share
Tweet