Bli bättre på digital analys: Johan Johansson #41

Att vara datadriven som marknadsavdelning och marknadsförare är något som det har pratats mycket om de senaste åren. Men vad innebär det.

Det tar jag upp med Johan Johansson som är digital analytiker på Outfox och vi pratar om modellen de använder för att hjälpa sina kunder att utveckla planer för att bli bättre på digital analys.

Johan var med redan i avsnitt 6 och då pratade vi webbanalys och Google Analytics. Nu är det dags igen, men den här gången breddar vi perspektivet.

Johan har lång erfarenhet av digital analys och har som du får höra i avsnittet bland annat haft Stéphane Hamel som mentor. Han har även arbetat med Hans Roslings stiftelse Gapminder.

Outfox där Johan arbetar är en av Sveriges ledande konsultbyråer inom digital analys och konverteringsoptimering. Företaget ingår i Dentsu Aegis Network tillsammans med bland annat iProspect, Vizeum och Carat.

Man är dessutom Google Marketing Platform Sales Partner.

Om avsnittet

I det här avsnittet fokuserar vi på vad det innebär att vara datadriven som marknadsförare och hur man blir bättre på digital analys både som företag, marknadsavdelning och marknadsförare.

Vi börjar med att prata om varför det är viktigt för marknadsförare att vara datadrivna eller allra helst insiktsdrivna. Du får sedan höra om modellen som Johan och Outfox använder för att hjälpa sina kunder att bli mer datadrivna och bättre på digital analys.

Vi pratar om allt från hur man bedömer hur bra man är på analys idag till hur man sätter mål och skapar en roadmap för att utvecklas inom analys.

Du får dessutom höra om:

  • Vanliga misstag han ser att många marknadsförare gör inom analys
  • Hur man går från att rapportera siffror till att generera insikter
  • Och vad Johan gör själv för att hela tiden utvecklas som analytiker

Du hittar som vanligt hittar länkar till alla de tester, artiklar och andra resurser som nämns i avsnittet här nedan. Och efter länkarna hittar du tidsstämplar till olika sektioner i intervjun.

Johan har även satt ihop en lista med ett gäng med bra resurser, kurser och artiklar för både marknadsförare och analytiker som vill bli bättre på digital analys. Du kan hämta den här nedan.

Johans bonusresurser Ladda ner listan som Johan pratar om i avsnittet där han har samlat och prioriterat ett antal olika resurser för både marknadsförare och analytiker.

Länkar

Johan Johansson på LinkedIn
Outfox (webbsida)
Outfox på Facebook
Outfox på LinkedIn

The Web Analytics Maturity Model av Stephane Hamels (white paper)
Digital Analytics Maturity model (info + test)
Googles digital marketing maturity benchmark (test)
Competing on analytics av Thomas Davenports (HBR-artikel)
Elements of AI på Linköpings Universitet (onlinekurs)
Ramverk för att göra observationer (pdf)

Tidsstämplar

[3.03] Johan börjar med att förklara vad som är skillnaden mellan analys, digital analys och webbanalys. Vi pratar sedan om varför han anser att det är viktigt att marknadsförare har bra kunskaper inom digital analys.

[7:44] Vi pratar om hur Johan ser på att vara datadriven som marknadsförare. Och han delar sedan med sig av vanliga misstag han ser att marknadsförare och marknadsavdelningar gör.

[10:30] Johan berättar om den modell han förespråkar för att gå från att rapportera siffor till att få fram insikter och tydliga actions.

[12:00] Vi kommer in på hur Johan och Outfox kommit att arbeta allt mer med roadmaps för utveckling och utbildning inom analys. Han beskriver Digital Analytics Maturity Model som de arbetar med, en modell som tagits fram av Stéphane Hamel.

[14:03] Johan beskriver modellen mer och förklarar vad det var han fastnade för. Vi pratar också om hur den fungerar och vilka anpassningar man har gjort. Han förklarar sedan huruvida modellen fungerar även för marknadsavdelningar och marknadsförare.

[18:01] Vi pratar om var man börjar processen och stegen man går igenom för att bedöma nuläget. Hur man bedömer det på ett bra sätt och varför han rekommenderar att ta in hjälp utifrån.

[20:29] Johan beskriver sedan hur går man vidare och sätter upp mål efter den här bedömningen. Han ger exempel på vilka typer av mål man sätter och hur långt fram man bör sätta dessa.

[23:08] Vi pratar om sätter upp själva roadmapen och vad som ingår i den. Johan beskriver även hur man vanligtvis gör den här planen i Google Sheets. Han förklarar även hur man bör tänka kring prioritering av de olika insatserna.

[28:33] Johan ger tips för hur man bäst går tillväga om man på sin marknadsavdelning vill göra den här resan själv. Han tipsar bland om Stéphane Hamels white paper och nämner också att det finns en del test online såsom Google Marketing Maturity Benchmark.

[31:06] Vi pratar sedan vad man kan göra som marknadsförare om man själv vill utvecklas inom analys. Johan lyfter framförallt fram vikten av att få in analys och problemlösning i det vardagliga arbetet.

[32.48] Vi avslutar med att prata om hur Johan själv gör för att utvecklas som analytiker. Han delar bland annat en hemlighet om hur han får in fortbildning i alla projekt. Johan lyfter hur viktigt det är att utvecklas för att inte lösa problem på samma sätt år ut och år in.

Johans bonusresurser Ladda ner listan som Johan pratar om i avsnittet där han har samlat och prioriterat ett antal olika resurser för både marknadsförare och analytiker.

Bonus: Utvecklas inom analys

Prenumerera på mina uppdateringar och få Johans lista med
resurser, artiklar och verktyg för både marknadsförare och
analytiker som vill bli bättre på analys.

Jag lovar att aldrig skicka spam Powered by ConvertKit
Share28
Share
Tweet