Distribuera innehåll med fokus på kundresan och rätt taktiker #94

Sedan content marketing fick sitt genomslag så har marknadsförare och varumärken fått höra att man måste bli ett mediehus.

Fokus har länge legat på innehållsskapandet. Men för att lyckas nå ut idag ut med innehåll idag krävs också ett starkt fokus på innehållsdistribution. Så jag bjöd in David Larsson från Trickle som är expert på distribution av innehåll.

För vi vill ju ge vårt innehåll och budskap den räckvidd de förtjänar.

Trots det är innehållsdistribution fortfarande något som få lägger varken mycket tid, budget eller resurser på. Och ännu färre har strategier och planer för hur man ska göra det på ett bra sätt.

Det är också många som skapar innehåll ur ett content marketing-perspektiv men jobbar med innehållsdistribution likt performance marketing. Så i det här avsnittet pratar vi om hur man bör göra istället och hur man gör för att ge sitt innehåll den räckvidd det förtjänar.

Om gästen

David Larsson är Chief Strategy Officer på byrån Trickle som är specialister på innehållsdistribution. Trickle ingår i byrånätverket People People med byråer som Spoon, The Domain Was Taken och Oh My.

Man jobbar framförallt med många större organisationer och B2B-företag. David har en intressant bakgrund då han bland annat är utbildad journalist, har jobbat med YouTube och sociala medier på TV4 och sedan kom in som andra anställd på Trickle.

Han är även en van föreläsare och är kursansvarig och gästföreläsare på både Medieinstitutet och Berghs.

Om avsnittet

David och jag pratar i avsnittet om innehållsdistribution och nycklarna till att lyckas med det idag. Samt hur man når ut med rätt innehåll i rätt kanal och i rätt användarresa.

För finns ofta flera olika resor. Vilket David förklarar i avsnittet.

Han förklarar bland annat hur han tänker kring distribution av innehåll och varför det är så viktigt för att ge sina budskap och historier den räckvidd de förtjänar. David berättar även hur han arbetar med strategier och planer för distribution samt hur dessa används.

Och varför han älskar det han kallar story plans.

Du får dessutom höra om:

  • Vad en strategi för innehållsdistribution innehåller
  • Ramverk och modeller att hämta inspiration från
  • Hur man får med distribution i innehållsplaneringen
  • Underutnyttjade kanaler och taktiker
  • Varför engagemang är så viktigt för distribution
  • Hur man kan tänka kring mediebudget
  • Och vad man ska göra om innehåll går viralt

Plus massor mer om innehållsdistribution…

Om du jobbar med innehåll så kommer det här garanterat vara intressant. David delar mängder med bra tankar, tips och insikter som du direkt kommer kunna ta med dig för att nå fler med ditt innehåll.

Du hittar som vanligt länkar till allt vi nämnde här i poddinlägget. David har även samlat ihop bra länkar för dig som vill lära dig mer om innehållsdistribution. Och en presentation där du kan läsa mer om hans och Trickles tänk samt innehållsmodellen de arbetar efter.

Efter länkarna hittar du tidsstämplar till olika sektioner i avsnittet.

Länkar

David Larsson på LinkedIn
Trickle webbsida
Smarta taktiker, strategier och best practice för LinkedIn Ads #86 (Poddavsnitt)

Trickle Content Distribution (presentation)

Fighting ad fatigue in a remarketed world – Trickle (artikel)

Anti-waste in a digital recession – Trickle (artikel)

Hallands pr-kupp: köpte sökord på passtider – Resume (artikel)

Zero Moment of Truth (ZMOT) – Think with Google (resurs)

How to Create a Better Distribution Plan to Get Your Content Seen – Content Marketing Institute (artikel)

Brand Building on Social – Born Social (presentation)

The System av Jesper Åström (bok)

Three models to plan the right content for the right person at the right time – Better Marketing (artikel)

Ross Simmonds: Content Distribution Strategy – The Marketing Millennials (podcast)
Apple Podcasts / Spotify

Tidsstämplar

[3:44] Vad innehållsdistribution är enligt David och dess roll i den moderna kundresan. Samt varför konvertering ligger utanför.

[6:14] Om de största skillnaderna på hur man arbetar med distribution av innehåll då och nu. Samt hur vi gått från att arbeta med fokus på det organiska till att arbeta med betald distribution är avgörande.

[9:24] Om viralitet och synen på det har förändrats. David pratar även om hur man kan tänka kring innehåll som har fått stor spridning.

[13:04] David förklarar vad han ser att de som arbetar bra med innehållsdistribution gör bra.

[15:55] Vad det finns för skillnader på att jobba med distribution för B2B kontra B2C. Samt vad de som arbetar mindre bra med innehållsdistribution gör.

[19:57] De viktigaste nycklarna för att lyckas med innehållsdistribution idag. David delar det han ser som de främsta framgångsfaktorerna.

[24:54] Om vad en bra strategi för innehållsdistribution består av. Vi pratar även ramverk och modeller att hämta inspiration från.

[31:58] David beskriver det han kallar för en story plan och hur han och teamet på Tricle använder dessa. Och han går även igenom innehållet i de distributionsplaner man använder.

[37:04] Om hur man lyckas få med innehållsdistribution redan i planeringen och skapandet av innehållet. Samt fördelarna det ger när man får till det på ett bra sätt.

[40:09] Översikt kring kanaler och taktiker för att arbeta med innehållsdistribution. Och vikten av att hitta en modell som passar för att systematisera för hur man jobber med distribution.

[45:52] Om var gränsen mellan innehållsskapande och distribution går när vi pratar paketering. Och hur David ser att det har förändrats.

[48:11] David delar sin syn på hur man väljer vilka kanaler man använder och hur man distribuerar sitt innehåll. Han delar också vad han anser är några av de mest underutnyttjade kanalerna och taktikerna.

[55:43] Viktigt att tänka inom spårning och mätning för att både möjliggöra och stödja arbetet med distribution. Samt vikten av engagemang och att driva det.

[58:44] David avslutar med att förklara hur han rekommenderar att man ska tänka kring budget för innehållsdistribution. Och hur man ska behandla allt innehåll likadant i budgeten.

Share
Share
Tweet