Förstapartsdata och dess roll inom marknadsföring #83

Det pratas mycket om förstapartsdata och hur viktig den är för att lyckas med marknadsföring idag. Inte minst digital sådan.

Tekniska begränsningar, lagstiftning och ökade krav på köp- och användarupplevelser har gjort den än viktigare. Så jag bjöd in martech-experten Kristoffer Stenbeck från Adobe för att lära mig mer om förstapartsdata och dess roll inom modern marknadsföring.

Ett viktigt ämne för marknadsförare att ha en grundläggande förståelse för.

För genom att arbeta smart med förstapartsdata så kan vi göra allt från att utveckla annonsering och e-postmarknadsföring till att skapa bättre kundresor och personliga upplevelser över olika kanaler.

Men det blir snabbt komplext och det gäller att navigera rätt kring olika typer av data från olika källor och kanaler. Och kombinera dessa för att skapa en bättre bild av kunder eller användare.

Om gästen

Kristoffer Stenbeck är solutions consultant och en martech-expert på amerikanska teknikjätten Adobe. Där arbetar han med att hjälpa större företag och varumärken att lyckas med sin data, teknik och plattformar.

Kristoffer är utvecklare och systemvetare i grunden och har lång erfarenhet av martech och CRM, både som CRM-utvecklare och konsult. De senaste åren har han fokuserat på framförallt marknadsföring.

Om avsnittet

Vi pratar i avsnittet om förstapartsdata, vad det är och varför det är så viktigt att ha koll på idag som marknadsförare. Och skillnaderna mellan första-, andra- och tredjepartsdata. Kristoffer går också igenom hur vi arbetar smartare med förstapartsdata i marknadsföring och bryter ner silos mellan kanaler.

Du får dessutom hör om bland annat:

  • Typer och källor av förstapartsdata
  • Vad många marknadsförare missförstår
  • Viktiga saker att tänka på vid insamling
  • Värdet av att kombinera förstapartsdata
  • System och teknik för att hantera den
  • Exempel på hur förstapartsdatan kan användas
  • Värdet i att skapa experiment för att testa

Kristoffer delar även ett antal exempel på hur företag och marknadsförare som är duktiga arbetar med förstapartsdata och aktiverar den i sin marknadsföring. Han levererar även ett gäng med värdefulla spaningar.

Missa inte att kolla in grafiken nedan som ger en översikt över allt från källor och typer av data till destinationer och användningsområden.

Och för dig som vill fördjupa dig ytterligare kring förstapartsdata, teknikplattformar och hur man navigerar i en värld utan kakor så hittar du ett gäng med bra länkar. Inklusive en länk till Adobes årliga Digital Trends-rapport.

Och efter länkarna hittar du självklart också tidsstämplar till olika sektioner i avsnittet.

Länkar

First Party Data Platform - Adobe

Kristoffer Stenbeck på LinkedIn
Adobe Experience Cloud webbsida
Adobe på LinkedIn https://www.linkedin.com/company/adobe/
Adobe på Facebook
Adobe på Instagram

Adobes stora årliga Digital Trends rapport [PDF-rapport]
Prepare to navigate cookieless marketing – Adobe [e-bok]
Dive deep into today’s customer data platform insights – Adobe [e-bok]

First-Party Data Expands to Unleash Greater Campaign Effectiveness with New Adobe Analytics and Advertising Cloud Integration – Adobe [artikel]
How data is shaping the future of marketing and customer experience – Adobe [artikel]
A marketer’s conundrum: Balancing personalisation and privacy to deliver trust-based customer experiences – Adobe [artikel]
The shift to cookieless will change marketing forever: 5 reasons to get there ahead of the competition – Adobe [artikel]
A tale of two perceptions: Readiness for a cookieless future, then and now – Adobe [artikel]

Tidsstämplar

[4:12] Kristoffer börjar med att gå igenom varför förstapartsdata är så viktigt och de tre makrotrender som driver på utvecklingen.

[7:03] Vi pratar om vad förstapartsdata är och vad som skiljer det från andraparts och tredjepartsdata. Kristoffer tar även upp ett antal olika exempel på vad förstapartsdata kan vara.

[9:40] Kristoffer fortsätter och går igenom några av de vanligaste källorna till förstapartsdata. Och vi pratar också om typer av data som han anser att marknadsförare missar att samla in och använda på ett bra sätt.

[12:34] Vi pratar om det begreppet zero-party data som myntades av analysbyrån Forrester. Kristoffer ger sin syn på vad det är och vad skillnaden är mot traditionell förstapartsdata.

[14:00] Kristoffer går igenom vad många marknadsförare missförstår kring förstapartsdata. Bland annat att det handlar om mer än bara digitala kanaler och webb samt.

[15:19] Vi pratar om vad som är viktigt att tänka på när man samlar in och hanterar den här typen av data. Inte minst kring samtycke. Kristoffer berättar även om hur man kan kombinera data och värdet i att göra det.

[18:57] Kristoffer berättar mer om system, plattformar och teknik för att hantera datan. Samt vad det är som avgör vad man behöver. Inte minst hur långt in i framtiden man tittar.

[23:06] Vi pratar om hur kan vi använda och aktivera förstapartsdata i vår marknadsföring. Allt från annonsering och e-postmarknadsföring till lojalitetssystem och personalisering på webbsidor.

[24:44] Kristoffer förklarar vad han ser att de företag eller marknadsförare som är duktiga gör för att aktivera sin data. Han lyfter bland annat hur man ser på kundresan över hela upplevelsen och att ge marknadsförare tillgång till mer data, enklare och snabbare.

[28:11] Vi pratar om fler exempel och användningsområden samt vad Kristoffer ser att större kunder fokuserar på. Där fokus bland annat ligger i att skapa 360-vyn av kunden samt att göra data mer tillgänglig för marknadsförare. Allra helst i realtid.

[30:12] Kristoffer berättar om huruvida han anser att man behöver ha en plan eller strategi för arbetet med förstapartsdata samt vad den bör innehålla och var man börjar. Han delar även en övergripande checklista för att förstå ett case.

[33:19] Vi fortsätter med att prata om hur vi lägger rätt grund för arbetet. Både hur det kan se ut för större projekt men också för mindre företag och team,

[36:34] Kristoffer förklarar om hur man med hjälp av mindre projekt och test kan börja experimentera med förstapartsdata för att bygga ta ett case. Han delar ett antal exempel på vad som kan vara bra experiment att kolla på.

[39:21] Vi avslutar med att Kristoffer levererar en spaning av vad hans ser kommer att hända med data framöver. Bland annat att vi måste inse att det kommer en tid då vi inte längre har cookies.

Share
Share
Tweet