5 områden som utmärker framgångsrika marknadsorganisationer #98

Vad är det egentligen som utmärker framgångsrika marknadsorganisationer. Det får du höra i det här avsnittet där jag har med mig Johan Johansson som är senior strateg på Carat.

Han har under över 5 år genomfört mer än 400 timmar djupintervjuer med personer på över 20 bolag i olika storlekar. Han har pratat med allt från marknadsförare och marknadschefer till analytiker.

Och nu delar han insikterna från det arbetet här i podden.

Undersökningen gjordes under hans tid som analytiker och strateg på systerbyrån Merkle. Den visade att det finns 5 tydliga områden som är gemensamma för bolag med framgångsrika marknadsorganisationer.

Och som gäller både små och stora företag.

Avsnittet kommer att ge insikter som du förhoppningsvis kan ta med dig för att utveckla marknadsteamet på ditt företag. Eller hur ni som byrå arbetar med era kundföretag. Men också saker du direkt kan ta med dig som marknadsförare.

Om gästen

Johan Johansson är senior strateg på mediebyrån Carat som ingår i Dentsu. Där hjälper han företag att investera sin mediebudget på det bästa och mest effektiva sättet. Han har tidigare varit analytiker och strateg på systerbyrån Merkle och dessförinnan Outfox.

Johan har även arbetat med Hans Roslings stiftelse Gapminder. Som om inte det vore nog så har han varit med och pratat om att fatta rätt beslut och förbättra sitt analytiska tänkande i Framgångspodden och har också gjort en kurs i Framgångskademin.

Johan är även DJ, har spelat på Musikhjälpen, producerar egen musik och har släppt en EP med waporvave på WHS.

Om avsnittet

Johan och jag pratar i avsnittet om undersökningen och de fem områden som utmärker framgångsrika marknadsorganisationer. Samt de insikter och lärdomar han tog med sig från det arbetet.

Han beskriver allt från hur framgångsrika marknadsteam löser problem och strukturerar sina team till varför systematiska processer är så avgörande. Samt hur de tänker kring teknik och ser till att den verkligen används.

Du får dessutom höra om:

  • Vilka företag som finns med i undersökningen
  • Hur undersökningen och intervjuerna gjordes
  • De 13 områden som ingick i analysarbetet
  • Vad som förvånade honom mest bland insikterna
  • Varför processer är den lägst hängande frukten
  • Hur bra team arbetade med byråer och konsulter
  • Teknikens roll och vad det var som var viktigast

Och en massa mer intressanta insikter…

Vi gräver ordentligt i resultatet från undersökningen Johan delar även mycket av sina insikter kring de olika områdena. Däribland hans främsta lärdom från undersökningen samt ett antal insikter från vad de som är mindre framgångsrika gör.

Helt enkelt ett intressant samtal om en gedigen undersökning som på allvar visar på några av nycklarna till att skapa en bra marknadsorganisation.

Du hittar som vanligt länkar till allt vi nämnde här i poddinlägget. Efter länkarna hittar du tidsstämplar till olika sektioner i avsnittet. Och här under ser du de 13 områden som ingick i undersökningen:

Länkar

Johan Johansson på LinkedIn
Carat (webbsida)
Merkle (webbsida)

Google digital marketing maturity assessment (resurs)

The digital marketing maturity race belongs to the swift. Here’s how you can be in the running – Think with Google (artikel)

The Fast Track to Digital Marketing Maturity – Boston Consulting Group (artikel)

Tidsstämplar

[3:30] Johan berättar om varför han har gjort undersökningen och vad den gick ut på. Samt vad en mognadsanalys är och vad man tittar på i dessa.

[7:25] Om de 13 områden som Johan har tittat på i intervjuerna och hur intervjuerna genomfördes. Johan förklarar också vem som intervjuades och vilka bolag som är med i undersökningen.

[11:48] De fem områden Johan såg kom fram till som utmärkte de företag och team som var riktigt framgångsrika. Oavsett storlek på bolag. Och hur han har definierat vad framgångsrikt innebär.

[15:16] Insikt 1 om hur framgångsrika marknadsorganisationer löser problem. Går in på vad det är som de gör bra i sin problemlösning.

[20:06] Insikt 2 om vad det är i team setupen eller marknadsteamet som var extra viktigt. Pratar korsfunktionella team, kompetenser och hur man arbetar med externa partners.

[27:51] Insikt 3 om systematiska processer och varför det är en så viktig del. Johan beskriver vad det är man gör bra. Och varför det här är det som kostar minst men som ofta får störst positiv effekt.

[33:14] Insikt 4 om teknik och automation. Allt från nyckelpersoner som förstår både teknik och marknadsföring till tekniken man ofta använder. Samt vad de som är mindre bra ofta fastnar i.

[38:55] Insikt 5 om enablement and adoptation. Varför det är så viktigt att ha en plan för vilka typer av funktionalitet ska vi tillgängliggöra och följde också upp om funktionerna började användas. För värdet uppstår av tekniken uppstår när någon börjar använda den.

[42:09] Om hur Johan tittade på det kreativa och mjuka i marknadsföringsarbetet. Bland annat om datadrivna kreatörer och att testa mycket.

[45:34] Andra saker Johan tog med sig från undersökningen. Och vad det var som förvånade honom mest av resultatet. Däribland hur lika stora och små företag är i vad som som är viktigt för att lyckas som marknadsorganisation.

Share
Share
Tweet