Google Analytics 4 får äntligen en checkout-rapport för e-handlare

En rapport som har saknats i Google Analytics 4 länge av alla e-handlare är rapporten “Checkout Behaviour” som fanns i Google Universal Analytics.

Men nu lanseras den äntligen i GA4 och har nu fått ett nytt namn och kallas nu istället “Checkout Journey”. Eller Köpresa på svenska.

Rapporten är fokuserad på de olika stegen i kassan och baseras på de olika e-handelseventen vid namn “begin_checkout”, “add_shipping_info”, “add_payment_info” och “purchase.”

Vad innebär denna rapport för marknadsförare?

Checkout Journey ger dig möjlighet att förstå i vilket steg dina användare lämnar i kassan och kan hjälpa dig att upptäcka problem. Den är framförallt väldigt användbar när man gör ändringar i kassan för att se hur det påverkar de olika stegen.

Du hittar rapporten under eller Reports > Life cycle > Monetization > Checkout Journey. Eller Rapporter > Life cycle > Intäktsgenerering > Köpresa om du kör GA4 på svenska.

Checkout Journey-rapporten kompletterar dessutom User purchase journey-rapporten bra där den förstnämnda enbart tittar på stegen i kassan. Medan den senare tittar på hela resan från session till visning av produkt, lägga till i varukorg, checkout och köp.

Min analys och rekommendation

Det är bra att Google börjar släppa fler standardrapporter då en stor del av kritiken mot GA4 har varit att det har saknats funktionalitet och rapporter.
Universal Analytics hade väldigt många bra färdiga rapporter som var enkla för användare att förstå. Och som alla hade vant sig vid.

Några saker att tänka på med Checkout Journey-rapporten i GA4:

  • Om det inte finns data i denna rapport så är det troligtvis för att ni inte har satt upp de olika stegen för checkout-eventet.
  • Rapporten är en så kallad “closed funnel” och tar endast med användare som börjar på första steget.
  • Det går inte att editera rapporten men man kan skapa upp en liknande som custom rapport och ställa in den hur man vill.

Länkar och rekommenderad läsning

Martin Winberg

Om författaren: Martin Winberg

Martin Winberg har arbetat med digital marknadsföring i över ett decennium och driver idag byrån 56K digital. Han har de senaste åren fokuserat på datainsamling och analys. Och är en av de främsta experterna i Sverige på området.

Share
Share
Tweet