Google Sheets får äntligen plugin för att hämta data från Google Analytics 4

Bild: Google Workspace Marketplace

Google har nu släppt ett plugin till Google Sheets som gör att man kan hämta ut data från Google Analytics 4 direkt till sheets. Efterlängtat då det är många som har använt det tidigare pluginet för tidigare Google Universal Analytics.

Pluginet heter GA4 Reports Builder, är gratis och finns att hämta i Google Workspace Marketplace.

Vad innebär det för marknadsförare?

Det finns betalplugin som Supermetrics för att hämta Google Analytics 4 data till Google Sheets. Men GA4 Reports Builder kommer direkt från Google, är gratis och gör att du enkelt kan hämta data från Google Analytics 4.
Och använda den för att skapa rapporter direkt i Google Sheets eller använda Google Sheet som datakälla till Looker Studio.

Fördelen med att få datan i Google Sheets:

1) Du kan enkelt använda Google Sheets som rapporteringsverktyg

  • Google Sheets har bättre funktioner för uträkningar än Looker Studio. T.ex att kunna använda FORECAST-formeln för att kunna göra prediktioner på framtida dagars data
  • Du kan göra pivottabeller enklare med Google Sheets än Looker Studio. Looker Studio har stöd för detta men det laddar väldigt långsamt och det finns begränsningar

2) Du kan använda ditt Google Sheet med din Google Analytics 4-data som en källa till Looker Studio

  • Fördelen med detta är att det ofta går snabbare för Looker Studio att ladda från ett Sheet än att jobba direkt med Google Analytics 4-kopplingen. Varje gång ett filter appliceras så måste Looker Studio hämta ny data från Google Analytics 4 som gör att det laddar
  • Du slipper också oroa dig för att en användare som använder din Looker Studio-rapport väldigt mycket genom att ändra filtreringar, datum kommer att spendera väldigt mycket av din API calls-kvit för GA4. Om man spenderar för mycket den kan det till slut ge ett felmeddelande i Looker Studio och din rapport inte laddas

3) Du kan slå ihop flera olika datakällor med Google Sheets

  • Du kan t.ex kombinera Google Analytics 4 data med Google Ads eller andra plattformars data
  • Looker Studio har funktionalitet för detta som kallas för “Blending” men den är väldigt långsam och har flera begränsningar

Min analys och rekommendation

Många som har väntat på att Google ska släppa det här pluginet. Men var uppmärksam på att det saknas flera viktiga funktioner idag som fanns i det tidigare pluginet för Google Universal Analytics.

Framförallt dessa:

  • Att det inte går att filtrera resultaten. Så om man vill hämta ut data från en viss källa eller endast data för ett visst event så går det inte
  • Det finns inte heller någon funktionalitet för att schemalägga rapporterna löpande, så man måste varje gång själv gå in och köra rapporten för att få ut den senaste datan varje gång

Därav skulle jag rekommendera att avvakta att börja använda detta verktyg för rapportering tills funktionaliteten har kommit. Men härligt att vi äntligen har ett officiellt GA4-plugin för Google Sheets.

Länkar/Rekommenderad läsning:

Martin Winberg

Om författaren: Martin Winberg

Martin Winberg har arbetat med digital marknadsföring i över ett decennium och driver idag byrån 56K digital. Han har de senaste åren fokuserat på datainsamling och analys. Och är en av de främsta experterna i Sverige på området.

Share
Share
Tweet