Nu handlar det om att “Get digital or die trying”

Digitalisering och företags digitala transformation är riktiga buzzwords men det är otroligt viktigt att förstå vad det innebär, och hur de förändrar förutsättningarna på marknaden.

Även om mitt fokusområde är digital marknadsföring så känner jag att det är viktigt att ibland lyfta blicken för att se hela bilden.

Det var därför jag plockade upp Get digital or die trying. Den är skriven av Arash Gilan som är medgrundare och vd på Viva media samt Jonas Hammarberg som är konsult, coach och föreläsare inom kultur, ledarskap och digital transformation.

Boken har tre delar där man först får en överblick över vad digitalisering är, de olika delarna som digitalisering handlar om (där marknadsföring är en del) och till sist hur man går tillväga för att genomgå den digitala transformationen.

Insikter och personlig applicering

Som digital marknadsförare tycker jag att det är väldigt intressant att läsa och fundera över digitalisering. För om man vill vara framgångsrik i sitt jobb som marknadsförare gäller det att hänga med kundernas förändrade beteende.

Med det sagt så kommer här mina tre främsta insikter från boken:

1. Digitaliseras och kopieras

En av de återkommande idéerna i boken är att allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras. Och allt som kan digitaliseras kan kopieras. Och när något kopieras så sjunker det i värde.

Det finns otaliga exempel på detta och man tar upp ett par i boken. Och det är något som måste tas på allvar om man inte ska sluta som Kodak eller Blockbuster. För som boktiteln säger Get digital or die trying.

2. Datadrivna beslut

Boken tar upp att data de senaste åren många gånger liknats vid vår tids olja. Det innebär dock inte bara att det är något värdefullt vi utvinner utan det betyder också att det stora värdet finns i förädlingen av datan.

Och det är när vi förädlar datan som vi kan utvinna riktigt värdefulla insikter för de beslut vi fattar. Eller som författarna beskriver det, “Datadrivna beslut är den stora hemligheten bakom de som slutligen kommer att segra i det digitala mästerskapet.”

3. Lågt hängande frukterna först

Alla projekt är inte lika viktiga om man tittar på affärsnytta relativt till dess enkelhet att genomföra. Det gäller i allra högsta grad enligt författarna inom digitalisering och digital transformation.

Genom att börja med de lågt hängande frukterna först kommer man inte bara lättare igång utan man bygger dessutom upp ett momentum istället för att inleda med de största projektet.

Men jag tror också att det gäller att inte fastna där. Jag brukar tänka på något som Tim Ferriss brukar säga. Att titta på vad som skulle göra andra saker enklare att genomföra eller helt eliminera behovet av utföra de.

Favoritcitat

“Ha som mål att skapa innehåll inom ditt branschområde som andra skulle vara villiga att betala för att ta del av.”

Summering och omdöme

Det är en intressant bok för dig som vill hänga med inom digitalisering. Men den riktar sig främst till dig som ledare eller medarbetare inom en organisation som står inför, eller precis har startat sin digitala transformation.

Som marknadsförare har du absolut stor nytta av att få den överblick som boken ger, framförallt om du befinner dig i en ledande position eller vill vara drivande i ditt företags digitala transformation.

För det är min personliga övertygelse att vi som digitala marknadsförare kan vara en drivande kraft då vi lever i den digitala världen. Du hittar boken på allt på både Adlibris, Bokus och Storytel.

Share8
Share
Tweet