Google Ads Data Manager är snart här – enklare hantering av förstapartsdata

Bild: Google

Google har meddelat att man kommer lansera något man kallar Google Ads Data Manager i början av 2024.

Ett nytt verktyg för att hantera och använda förstapartsdata i annonsering. Och jag tänkte gå igenom vad det innebär i praktiken.

Med Google Ads Data Manager kommer marknadsförare kunna få tillgång förstapartsdata från en rad olika datakällor på ett enkelt sätt, direkt i Google Ads. Det handlar i första skedet om att man gör det enklare att jobba med Enhanced Conversions for Leads och Customer Match.

  • Det kommer gå att koppla datakällor som CRM och CDP
  • Men även en rad andra kopplingar inklusive till Zapier som öppnar ännu fler möjligheter
  • Några exempel på verktyg man nämner är ActiveCampaign, Pipedrive, Salesforce, Shopify och Lytics
  • Det kommer även finnas fler möjligheter med BigQuery

Så här beskriver Google det:
“Google Ads Data Manager förändrar inte hur våra produkter fungerar idag, utan förenklar snarare sättet du använder dem på. Det kräver minimal eller ingen kodkunskap, vilket minskar arbetsbelastningen för att använda din data i marknadsföringen”.

Bild: Google. Skärmklipp för hur Google Ads Data Manager (GADM) ser ut

Vad innebär det för marknadsförare?

Google har alltså samlat alla kopplingar, spårning, på ett och samma ställe istället för som det är nu utspritt runt i Google Ads. Det innebär att det blir enklare att hantera och det är positivt.

Här är några exempel på när och hur Google Ads Data Manager (GADM) kan hjälpa marknadsförare:

  • E-handlare kommer kunna använda GADM för att koppla sin CRM-data till Google Ads och skapa anpassade målgrupper för sina kampanjer. Det gör att de kan rikta sina annonser till de kunder som med största sannolikhet är intresserade av deras produkter.
  • Företag i resebranschen kommer kunna använda GADM för att koppla sin webbanalysdata lagrad i BigQuery till Google Ads. Det gör att de kan skapa retargeting-kampanjer för att nå kunder som har besökt deras webbplatser men ännu inte bokat en resa.
  • Företag som jobbar med finansiella tjänster kan använda GADM för koppla sin kundlojalitetsdata lagrad i BigQuery eller ett CDP-system till Google Ads. Det gör att de kan spåra kundresan och identifiera möjligheter att förbättra sina kampanjer.

Min analys och rekommendation

Jag ser Google Ads Data Manager som ett sätt att underlätta övergången från att förlita sig för mycket på cookies.

Google delade informationen att mindre än en tredjedel av marknadsförare använder förstapartsdata löpande i sin annonsering. Jag tror att den största orsaken till det är att det i dagsläget inte är tillräckligt enkelt att få till.

Vi gör audits av många Google Ads-konton och det är påfallande ofta som företag tror sig använda sin förstapartsdata i sin annonsering men när vi kontrollerar hur det ser ut i verkligheten är det inte så.

Att Google nu lanserar ett verktyg som kommer göra det betydligt enklare är en positiv nyhet för många marknadsförare.

Vi får hålla oss till tåls till början av 2024 men så fort ni får åtkomst till det är min rekommendation att omedelbart börja använda det för det kan komma att bli en viktig del för framgångsrik Google Ads-annonsering framöver.

Företag som sätter ökat fokus på direkta relationer och att samla in och aktivt arbeta med förstapartsdata kommer att vara bättre positionerade för framtiden när allt fler privacy-restriktioner finns på plats.

Länkar och rekommenderad läsning

Karl Lindberg

Om författaren: Karl Lindberg

Jag heter Karl Lindberg och är VD och delägare på byrån AdRelevance. www.adrelevance.se. Vi jobbar med digital marknadsföring med fokus på e-handel och performance.

Share
Share
Tweet