Kvantitativ analys med Daniel Lundkvist / Future of CRO x Conversionista

Det femte och avslutade avsnittet av poddserien som görs i samarbete med Conversionista där vi utforskar fem områden inom CRO. Både nuläget och vart vi är på väg.

I det här avsnittet pratar jag med Daniel Lundkvist som är head of analytics om kvantitativ analys. Allt från vad det är och olika typer av kvantitativ analys till hur man arbetar smartare genom att tänka tvärtom.

Och hur man ser till att aktivera de insikter man får fram.

För kvantitativ analys handlar i grunden om beslutsfattande och att bygga förståelse kring något. Så att vi kan ta bra besult som baseras på data och inte på gissningar.

Det här är ett bra avsnitt för dig som vill få en bättre förståelse för vad kvantitativ analys innebär i praktiken för såväl marknadsföring som konverteringsoptimering. Och varför det inte är samma sak som rapportering.

Om gästen

Daniel Lundkvist är head of analytics och leder analytics-teamet på Conversionista. Ett team som består av ca 20 personer i Stockholm, Göteborg och Malmö. De hjälper företag med att ta data och förvandla den till insikter och saker som går att ta action på.

Daniel har lång erfarenhet som konsult och har arbetat med allt från implementation och datakvalitet till analys som är hans kärnkompetens. Han föreläser även såväl internt som externt på olika skolor och utbildningar.

Och har bland annat hållit i analytics-delarna i Conversionistas utbildningsprogram, Conversion Manager.

Om avsnittet

Daniel och jag pratar i avsnittet om vad kvantitativ analys är och dess roll inom både marknadsföring och konverteringsoptimering. Och reder ut skillnaden mellan kvantitativ analys och rapportering.

Vi pratar bland annat om det växande ekosystemet av analysverktyg och varför det är så viktigt att bryta ner silos mellan datakällor. Samt hur man kan göra det även på enkla sätt.

Daniel ger också inblick i hans process för den kvantitativa analysen. Och varför han tänker tvärtom och börjar med målet.

Du får dessutom höra om:

  • De tre typerna av kvantitativ analys
  • Vanliga misstag många gör i sitt analysarbete
  • Hur man undviker dashboards-kyrkogården
  • Varför datakvalitet är så viktig att tänka på
  • Ramverk Daniel använder i sin arbetsprocess
  • Triangulering och dess roll i kvantitativ analys
  • Mängder med konkreta exempel

Plus en massa mer…

Daniel förklarar också varför det är så avgörande att ha ett actionorienterat förhållningssätt till sin analys och vad det innebär i praktiken. Han delar även vad han anser är de främsta trenderna inom kvantitativ analys framöver.

Samt vad han ser är på väg från USA.

Du hittar precis som vanligt länkar till allt vi nämnde här i poddinlägget. Plus några extra länkar med bra läsning.

Efter länkarna hittar du även tidsstämplar till olika sektioner i avsnittet.

Länkar

Daniel Lundkvist på LinkedIn
Conversionista (webbsida)
Conversionista (LinkedIn)
Conversion Manager (utbildning)

Google Analytics (verktyg)
Adobe Analytics (verktyg)
Mixpanel (verktyg)
Amplitude (verktyg)
Power BI (verktyg)
Tableau (verktyg)
BigQuery (verktyg)
Snowflake (verktyg)
Jupyter (verktyg)
R Studio (verktyg)
Hex (verktyg)
Census (verktyg)
Hightouch (verktyg)

Unbundling the CDP – Hightouch (artikel)

What is Reverse ETL? The Definitive Guid – Hightouch (artikel)

5 Whys: The Ultimate Root Cause Analysis Tool – Kanbanize (artikel)

So what technique från boken Think Smarter av Michael Kallet (artikel)

Turning Numbers into Knowledge av Jonathan Garo Koomey (bok)
Adlibris / Amazon

Storytelling with Data av Cole Nussbaumer Knaflic (bok)
Adlibris / Amazon

Web Analytics 2.0 av Avinash Kaushik (bok)
Adlibris / Amazon

Tidsstämplar

[4:00] Inleder med att prata om vad kvantitativ analys är och varför det är så viktigt idag. Samt de tre typerna av kvantitativ analys och skillnaden mellan analys och rapportering.

[8:03] Om hur Daniel ser på den kvantitativa analysens roll inom marknadsföring. Och hur det skiljer sig mot dess roll inom konverteringsoptimering.

[9:34] Vilka verktyg eller plattformar som används mest inom analysarbetet. Vi pratar också om utmaningen med att få ihop alla system och hur många arbetar i silos med sin data. Samt riskerna som följer med det.

[12:35] Om hur man kan göra som företag för att bryta ner silos mellan datakällor. Daniel delar ett antal exempel på hur man kan kombinera datakällor och hur man även kan göra det på enkla sätt.

[15:26] Daniel går igenom hur hans arbetsprocess ser ut och varför han förespråkar att göra tvärtom mot hur de flesta startar sin analys.

[18:13] Om vad är det för typ av mål man börjar sin analys med. Daniel beskriver flera exempel på generella och specifika sådana. Och ger ett konkret exempel på hur man kan använda tvärtom-processen.

[22:45] Daniel delar två andra ramverk som han använder för att göra din analys och för att komma till kärnan.

[24:19] Vi pratar om fler vanliga misstag Daniel ofta ser där många missar att förankra syftet med analysen. Samt att endast utgå från data i ett verktyg.

[25:13] Om varför externa datakällor kan vara så värdefulla i en kvantitativ analys, och vad det är. Samt det stora värdet i att tänka triangulering i sin analys.

[26:51] Daniel förklarar vad det innebär att ha ett actionorienterat förhållningssätt till sin analys. Samt hur man gör för att få fram tydliga actions och aktivera insikterna.

[30:58] De tre största trenderna inom analys där Daniel berättar vad de innebär och hur han ser att de kommer att påverka hur vi arbetar med både analys och marknadsföring framöver.

[36:30] Två heta trender från USA som Daniel tror kommer till Sverige framöver. Daniel går igenom dessa, vad de innebär och hur de kommer att påverka arbetet framöver. Vad ser du det är som sker där som kommer komma hit.

Share
Share
Tweet