Marknadsföringspsykologi: Erik Modig #21

Helt sjukt intressant diskussion om marknadsföringspsykologi och hur man skapar framgångsrik marknadsföring med handelsforskaren Erik Modig.

Erik är ekonomie doktor och forskare vid Center for Consumer Marketing vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har även skrivit boken Bang for the buck som blev utsedd till Årets Marknadsföringsbok 2017.

I Bang for the buck presenterar Erik bland annat Påverkansmatrisen som strukturerar upp marknadsföring på ett fantastiskt sätt i en snygg tre gånger tre-matris.

Du får i det här avsnittet höra vad marknadsföringspsykologi är, hur vi fattar beslut och vilka mentala system som är inblandade. Vi pratar även om:

  • Hur du strukturerar din marknadsföring för att få rätt effekt
  • Varför det gäller att börja i huvudet på kunden
  • Och hur du använder Påverkansmatrisen på rätt sätt

Länkar till boken samt Eriks webbsida och LinkedIn-profil finns listade här nedan. Och vill du hoppa till någon sektion i avsnittet så har jag gjort ett antal tidsstämplar som du hittar längre ner.

Länkar

Följ Erik Modig
Webbsida / Linkedin

Bang for the buck
Webbsida / Adlibris / Bokus

Tidsstämplar

[5:02] Erik inleder med att förklara lite mer om marknadsföringspsykologi och hur vi faktiskt fattar beslut. Han berättar även vad det rent konkret betyder för oss som marknadsförare.

[10:28] Erik presenterar Påverkansmatrisen som han skapat för att strukturera upp de olika mentala systemen. Dels vilket jobb man vill göra och sedan vilket system som används. Han går även igenom ett par konkreta exempel och berättar hur han kom fram till den.

[17:46] Vi pratar om hur Påverkansmatrisen fungerar ihop med andra koncept som kundresor och köpresor. Modellen ligger nära köpresan men istället för att fokusera på beteenden så dokumenterar man den mentala köpresan.

[20:35] Erik förklarar mer om hur man tar reda på vilka mentala system som används i köpbesluten kring sina produkter eller tjänster. Och har lyfter även fram svårigheterna i att fråga människor om detta.

[21:42] Vi pratar om hur man använder modellen i sin marknadsföring. Erik hur han ser att den bäst används idag. Han lyfter sedan fram vad han ser är det allra vanligaste felet inom marknadsföring idag.

[29:40] Erik pratar om vad han ser att många marknadsförare idag går fel och varför det inte finns någon punktlista man kan följa. Vi pratar också om hur han anser att marknadsförare idag måste förstå att marknadsföring handlar om att vara smartare än konkurrenterna.

[37:26] Vi diskuterar vad det är vi som marknadsförare faktiskt ska mäta och varför det är så svårt att jämföra KPIer mellan företag. Erik förklarar hur man diagnostiserar sitt problem och vad man måste lösa hos kunden.

[45:00] Vi avslutar med att prata mer om kreativitet kontra datadrivet och varför det inte ska vara någon motsättning här emellan. Erik avslutar med en uppmaning att gå tillbaka till grunderna och se till att bemästra grunderna inom marknadsföring.

Share6
Share
Tweet