Sätta bättre mål och hitta rätt KPI:er för marknadsarbetet #79

Mål är viktiga för att skapa en gemensam riktning för såväl företag som marknadsteam och de är helt avgörande för att kunna arbeta datadrivet.

Men alla som varit med och tagit fram mål vet att processen kan vara allt annat än enkel. Jag bjöd därför in Jesper Åström igen för att gå igenom hur man sätter bättre mål och hur man tar fram rätt KPI:er.

Att ta fram och definiera mål är svårt. Inte minst marknadsmål.

Det som verkar som en enkel övning övergår lätt i diskussion om allt från vad som är ett bra mål till hur man ska mäta det och vilka aktiviteter, kampanjer eller projekt som ska genomföras. Och det gäller i allra högsta grad inom marknadsarbetet.

Därför var det så intressant att få prata med Jesper som har lång erfarenhet av att sätta mål och arbeta datadrivet. Och han håller även workshops i just målsättning och att sätta mål.

Om gästen

Jesper Åström är en digital taktiker och en av Sveriges främsta experter på growth marketing som bland annat har varit med och skapat ett flertal framgångsrika byråer. Och som konsult har han arbetat med företag, varumärken och lanseringar över hela världen.

Med start i januari 2022 så går Jesper in som growth marketing lead på solenergibolaget Svea Solar. Vid sidan av uppdrag så delar han även mängder med intressant innehåll kring marknadsföring och har även startat Facebook-gruppen Growth Hackers Sweden.

Längre ner hittar du länkar till några av hans projekt och innehåll. Och där hittar du även en länk till avsnitt 49 då vi pratade digital taktik.

Om avsnittet

Vi startar avsnittet med att Jesper förklarar varför det är så viktigt att sätta mål, både generellt och inom marknadsföring. Jesper berättar sedan vad som kännetecknar ett bra mål och hur man kommer fram till ett sådant.

Han går efter det igenom de olika delar ett mål består av och vad det finns för olika system och metoder för att arbeta med mål. Jesper tar oss sedan igenom den process han rekommenderar för att ta fram mål och KPI:er.

Och vad som är viktigt när det kommer till mätning och uppföljning.

Du får dessutom höra:

  • Varför mål ska vara mänskliga och beskrivna i vanligt språk
  • Vikten av att sätta rätt typ av KPI:er för att lyckas
  • Och varför vi bör sätta färre men mer ambitiösa mål

Jesper ger även mängder med exempel och förklarar hur man gör processen med att sätta mål enklare. Samt varför vi borde släppa fokuset på datum och kalendern.

Det finns som vanligt länkar till de resurser som nämns i avsnittet här nedan. Jesper har bland annat samlat ihop ett antal resurser kring de olika system för målsättning som vi tog upp i avsnittet.

Här nedan finns dessutom en grafik som visar hur mål och KPI:er hänger ihop. Och efter länkarna hittar du självklart också tidsstämplar till olika sektioner i avsnittet.

Länkar

Jesper Åström på LinkedIn
Jespers YouTube-kanal
Jespers webbsida
Facebook-gruppen Growth Hackers Sweden

What is an OKR? Definition and Examples (artikel)
What Is A Balanced Scorecard? (artikel)
OKRs and Balanced Scorecard: What’s the difference? (artikel)
Google Ventures workshop: Lean Analytics (video)
How to write SMART goals (artikel)
Hyper Island Toolbox (resurser)
After Action Review* (artikel)
* notering från Jesper. “Det här tycker jag är viktigare än själva målen.”
Self Determination Theory* (artikel)
* Kombinera med AAR.
Brian Balfour: Building a Growth Machine / Growth Loops (video)

Tidsstämplar

[4:40] Jesper inleder med att förklara varför det är så viktigt att sätta bra mål och vad som kännetecknar ett bra sådant. Han förklarar också varför tydliga mål och KPI:er är avgörande för att kunna arbeta datadrivet.

[9:18] Vi igenom vad ett bra mål består av och hur mål och KPI:er hänger ihop. Jesper delar även ett antal exempel för att illustrera hur man kan tänka, inte minst för att hitta rätt typ av KPI:er.

[14:41] Jesper ger sin syn kring olika system och metoder för att sätta och arbeta med mål. Och vad är fördelarna och nackdelarna med respektive system. Allt från OKR:s och Lean Analytics till Balanserat Styrkort och SMARTA-mål.

[22:14] Vi går igenom hur processen Jesper rekommenderar för att sätta bra mål, hur man startar och vilka steg man går igenom. Jesper tar även upp ett antal exempel och vad som är viktigt.

[27:14] Jesper berättar om hur han tänker för att hitta rätt nivå för sina mål och hur många man ska ha. Han förklarar också fördelarna med att fokusera på ett eller ett fåtal mål.

[35:21] Vi pratar om nästa steg i processen efter att mål och kpi:er är satta. Då är det dags att implementera rätt mätning så att man får rätt data och vet exakt vad den säger. Samt att se till att man arbetar med samma begrepp så att det går att jämföra.

[38:30] Jesper sammanfattar processen och lyfter vikten av att separera det i tre olika steg, samt förklarar risken om man inte gör det. Han förklarar också varför man bör dela upp stegen vid olika tidpunkter och/eller sessioner.

[39:41] Vi diskuterar hur man använder målen och kpi:erna för att på ett bra sätt styra både marknadsteamet och marknadsarbetet. Och vi pratar sedan om hur han rekommenderar att man följer upp och utvärderar.

[42:49] Jesper delar ytterligare insikter och tankar kring utvärdering, uppföljning och rapportering. Bland annat när det är extra viktigt med rapportering och vad han ser som en viktig framgångsfaktor kring bra mål.

[46:29] Vi pratar om hur Jesper ser på att sätta datum eller kalenderbaserade mål och riskerna med att knyta mål till kalendern. Och vi diskuterar hur marknadsförare kan tänka kring mål som ofta kopplas till marknadsplan eller marknadsbudget.

[53:36] Jesper sammanfattar med sina bästa tips kring hur man sätter riktigt bra mål och hur man ser till att man också uppnår dem. Han tar även upp hur man med små detaljer kan förbättra målsättnings-processen.

Share
Share
Tweet