Strategi för go-to-market och att lyckas med lanseringar #75

När man ska lansera en helt ny produkt, tjänst eller gå in på en ny marknad så behöver man en strategi för hur man ska lansera.

En strategi för go-to-market. Tillsammans med growth hackern Eva Tael djupdyker jag i det här avsnittet i just vad go-to-market är, hur man tar fram en strategi för det och hur man lyckas med sin lansering.

För hur gör man egentligen när man ska lansera något helt nytt.

När man inte vet vilken marknad, målgrupp, kanaler, innehåll eller taktiker som kommer att fungera.

Det här och mycket mer går vi igenom i det här avsnittet. Förhoppningsvis ger det dig en bra insikt i vad go-to-market är och hur man går från idé till tester och att skala upp.

Om gästen

Eva Tael är en growth hacker med lång erfarenhet från en rad olika roller och med kompetens inom allt från growth till PR och digital kommunikation. Och hon har inte minst varit involverad i många go-to-market-projekt.

Hon jobbar idag som growth manager på Genero som är en growth marketing-byrå med kontor i både Helsingfors, Jakobstad och Stockholm. En byrå som idag har över 100 personer med allt från innehåll och design till teknik, strategi och growth.

Om avsnittet

Vi inleder avsnittet med att Eva förklarar vad go-to-market är och vad som skiljer det från det vanliga marknadsarbetet och marknadsplanen. Hon går sedan igenom ett antal olika typer av strategier för go-to-market och när de används.

Eva berättar efter det om hur hennes process ser ut när hon tar sig an ett go-to-market-projekt och vilka faser det består av samt vilka kompetenser som bör vara med. Vi går även igenom ett konkret exempel för lansering på en ny marknad.

Du får dessutom höra om:

  • Vad en strategi för go-to-market innehåller
  • Hur man vet att man är klar för att skala
  • Och vilka olika typer av tester man gör

Eva berättar också om vad hon anser är de främsta nycklarna för att lyckas med sin go-to-market och delar sina bästa tips för marknadsförare.

Det finns som vanligt länkar till de resurser som nämns i avsnittet här nedan. Och efter länkarna hittar du tidsstämplar till olika sektioner i avsnittet.

Länkar

Eva Tael på LinkedIn
Generos webbsida
Genero på LinkedIn
Genero på Facebook
Genero på Instagram

Hubspot casestudier (webbsida)
Hubspot om go-to-market (artikel)
Go To Market Podcast (podcast)
Apple Podcasts
| Spotify

Market Finder by Google (verktyg)
Google Trends (verktyg)
Google Sökordsplaneraren (verktyg)

Tidsstämplar

[2:48] Eva börjar med att förklara vad go-to-market och vad som skiljer mellan go-to-market-strategin och det löpande marknadsarbetet och marknadsplanen. Och vad som skiljer mellan B2B och B2C samt vanliga misstag.

[6:38] Vi pratar om några av de vanligaste strategierna för go-to-market och när man använder dessa. Allt från inbound marketing och sales enablement till account based marketing, demand generation och CAC.

[11:01] Eva beskriver hur hennes go-to-market-process ser ut och vilka faser hon delar in den i. Bland annat hur man går från initial idé och inledande tester till lansering och skalning. Vi pratar också hur långt ett sånt här projekt bör vara.

[14:16] Vi går igenom vilka kompetenser som Eva anser bör vara med i arbetet så att det inte blir ett marknadsprojekt. Framförallt att få med alla som har kundinsikter eller som påverkas av lanseringen samt fördelen med att ta komplettera med extern kompetens.

[17:11] Eva går igenom ett mer konkret exempel för hur hon skulle gå tillväga om hon fick ett projekt där hon ska lansera på en ny marknad. Allt från nulägesanalys och inledande workshop till sammanställning och planering av tester.

[21:56] Vi pratar Eva om vad hon anser att själva go-to-market-strategin bör innehåll, vad man bör mäta och vad som skiljer den från den inledande hypotesstrategin. Och går sedan vidare och pratar om hur hon använder själva strategin.

[26:30] Eva förklarar hur hon tänker kring att bygga ut köpresa, köpflöde och funnels för go-to-market. Bland annat hur hon tänker kring budskap och kanaler samt från vilket håll hon bygger ut funneln.

[31:33] Vi pratar om hur man vet när man är klar med sin go-to-market och när man vet det.
Och när man kan lyfta in strategi, testresultat och lärdomar i marknadsplanen.

[32:22] Eva berättar om hon anser är de främsta nycklarna för att lyckas med sin go-to-market-strategi. Allt från hur viktiga de första kunderna och våga testamer till att våga släppa taget, skala det som fungerar och att inte smalna av för tidigt.

[34:43] Vi avslutar med att Eva ger tips till marknadsförare som står inför ett go-to-market-projekt. Och hon tipsar även om ett antal resurser och verktyg för att både lära sig mer om och göra research enklare.

Share
Share
Tweet