TikTok gör det lättare att skapa innehåll det söks efter med Creator Search Insights

Bild: TikTok

Att sök är något TikTok arbetar för att lyfta har varit tydligt genom många nyheter vi hört senaste året. Nu har TikTok släppt ett nytt verktyg för att ge kreatörer bättre insikt i vilka sökfrågor de borde synas kring.

Det här sökordsanalys-verktyget kallas Creator Search Insights och innebär i korta drag att:

  • Kreatörer kan få statistik på hur stor andel användare som är intresserade av ämnen i förhållande till liknande ämnen
  • Ämnen och söktteman kommer även vara sorterade inom övergripande kategorier som ska hjälpa kreatörer att hitta rätt
  • Genom att arbeta med att skapa material inom dessa ämnen ökar kreatören sannolikheten att synas i sökresultatet
  • Att synas i sökresultatet bidrar dessutom till resultatet i TikToks Reward-program

Creator Search Insights är bara tillgängligt för kreatörskonton i vissa regioner än så länge, men som marknadsförare kanske man kan låna ett kreatörskonto för att få ta del av insikterna i verktyget.

För det här är långt mycket mer användbart än det enklare verktyget Keyword Insights som är öppet för alla.

Vad innebär det för marknadsförare?

Att arbeta organiskt med sociala medier, som kreatör eller marknadsförare, innebär en stor del att vara duktig på att göra research. För detta kan det här nya Creator Search Insights vara till stor hjälp.

Hittills har marknadsförare och kreatörer fått gissa sig till vad som är mest efterfrågat. Den här funktionen kommer inte bara göra det tydligt av vilket innehåll som trendar mest just nu utan även vad som är mest eftersökt över tid. Något som ger oss större möjligheter att planera vårt innehåll även på sikt.

Peaken för evergreen-innehåll på sociala medie-plattformar närmar sig.

Min analys och rekommendationer

TikTok gör det allt mer tydligt att plattformen är till för mer än “här och nu”-innehåll. Långsiktigt gångbart och sökbart innehåll, såsom till exempel DYI-innehåll och recept är något de menar efterfrågas.

Och för att lyckas med det behöver TikTok innehåll inom det som eftersöks mest, annars förlorar sökfunktionen sitt syfte.

Som marknadsförare skulle jag försöka få tillgång till ett kreatörskonto och göra en grundlig sökordsanalys med detta verktyg. Detta skulle inte bara ge insikter om vilket innehåll som över tid är gångbart på TikTok utan även över flera sociala medie-plattformar.

Därefter skulle jag gå ut och skapa så mycket evergreen-innehåll som möjligt för plattformarna.

Länkar och rekommenderad läsning:

Sara Öhman

Om författaren: Sara Öhman

I’m a Digital Marketing Consultant passionate about Social Psychology and Business development. Highly motivated by entrepreneurial spirit and culture. As a lecturer, I’ve been educating + 500 digital marketing professionals at higher educational schools, designing courses in digital tactics, social media, and influencer marketing.

Share
Share
Tweet