Hitta och formulera starka värdeerbjudanden som säljer mer #88

Värdeerbjudande är ett centralt begrepp för att skapa framgångsrik marknadsföring och kommunikation.

Och starka sådana kan vara helt avgörande. Jag bjöd därför in marknadsföraren och entreprenören Daniel Nilsson från Up Strategy Lab som har lång erfarenhet av att ta fram värdeerbjudanden.

Och det är lika viktigt för både B2B och B2C.

Värdeerbjudandet lägger grunden till vad vi ska kommunicera kring våra produkter eller tjänster till olika personer och målgrupper. Det spelar ingen roll om det är en landningssida, presentation eller ett säljsamtal.

Det är också ett begrepp som har nämnts otaliga gånger här i podden.

Så i det här avsnittet går vi igenom det ordentligt. För att göra den research och det arbete som krävs för att hitta och formulera riktigt starka värdeerbjudanden är svårt.

Om gästen

Daniel Nilsson är en entreprenör och marknadsförare som driver bolaget Up Strategy Lab där man bland annat hjälper B2B-företag att effektivisera sälj och marknadsföring. Och att skapa värdeerbjudanden.

Inom Up Strategy Lab har han även startat ett flertal framgångsrika startups som MuchSkills, HardSkills och kryptoprojektet Nulink. Daniel har dessutom många års erfarenhet från den andra sidan i ledande marknadsroller på bolag som Mentice och Appland.

Han har dessutom en populär blogg där han bland annat skriver om värdeerbjudande, skapa kundprofiler och bygga partnerprogram med fokus på B2B-marknadsföring.

Om avsnittet

Daniel och jag pratar i avsnittet om värdeerbjudande och vad det här. Samt hur man utvecklar starka sådana för sin marknadsföring och kommunikation.

Han går bland annat genom sitt arbetssätt, hur han tar fram värdeerbjudanden och hur han använder value proposition canvas i sin process.

Du får dessutom höra om:

  • Vad som utmärker ett bra värdeerbjudande
  • Varför det är så viktigt att definiera det
  • Vad många marknadsförare missförstår
  • Hur han använder jobs-to-be-done
  • Hur man vet att man har hittat rätt
  • Validering och testning av värdeerbjudande
  • Och hur det kan och bör utvecklas över tid

Plus en massa mer.

Daniel går även igenom en rad olika både verkliga och fiktiva exempel för att illustrera hur man både hittar, skapar och formulerar starka värdeerbjudanden. Och otaliga bra tips och insikter.

Du hittar som vanligt länkar till allt vi nämnde här i poddinlägget.

Däribland Strategyzer, value proposition canvas och de exempel som togs upp. Daniel har dessutom samlat ihop massa bra länkar till både egna resurser och andra artiklar och videos för dig som vill lära dig mer om värdeerbjudanden.

Och efter länkarna hittar du tidsstämplar till olika sektioner i avsnittet.

Länkar

Daniel Nilsson på LinkedIn
Up Strategy Lab webbsida
Up Strategy Lab på LinkedIn
Up Strategy Lab på Instagram
Up Strategy Lab på Twitter

Value Proposition Design av Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, Gregory Bernarda, Alan Smith, Trish Papadakos (bok) Adlibris / Bokus

Strategyzers Value Proposition Canvas. Ladda ner och lär dig mer (resurs)

How to Create a Strong Value Proposition for B2B – Daniel Nilsson (artikel)

Know Your Customers’ “Jobs to Be Done” – Harvard Business Review (artikel)

Clayton M. Christensen var HBS Professor & Disruptive Innovation Expert om milkshakens job-to-be-done och disprutiva innovatörer (YouTube)

Matt Hodges, CMO på Intercom förklarar hur han använde job-to-be-done för att göra Intercom framgångsrikt (YouTube)

The Elements of value – Harvard Business Review (artikel)

How to create customer profiles / buyer personas for B2B Sales – Daniel Nilsson (artikel)

How to create an effective Sales Presentation – Up Strategy Lab (artikel)

How to write copy for high-converting website pages in B2B – Up Strategy Lab (artikel)

Hacking Sales 🔥 Idealkund & ICP – Peter Gustavsson (artikel)

Hacking Sales 🔥 Värdeerbjudande – Peter Gustavsson (artikel)

Tidsstämplar

[4:08] Daniel om vad ett värdeerbjudande är, vad det består av och vad som utmärker ett bra värdeerbjudande. Och varför det är så viktigt.

[8:39] Varför det är avgörande att tydligt definiera kunderna och varför Daniel börjar med kunden snarare än produkten eller tjänsten.

[11:54] Daniel om huruvida marknadsförare har bra koll på värdeerbjudande och varför det är så komplext.

[13:53] Vad många marknadsförare och företag missförstår kring värdeerbjudande och var många fastnar. Daniel berättar även hur han själv fastnade i ett projekt och vad effekten blev när det gjordes om.

[16:09] Daniel beskriver hur hans process ser ut när han får ett projekt att göra det här för med sitt konsultbolag Up Strategy Lab. Och inte minst var han börjar.

[19:26] Viktiga saker att göra för att skapa rätt förutsättningar för processen. Allt från att vara med i säljmöten till att samla personer från olika delar av bolaget.

[21:40] Om hur Daniel använder value proposition canvas för att komma vidare i processen, ta fram jobs-to-be-done, pains and gains för att förstå kunden på djupet.

[25:36] Hur Daniel använder value proposition canvas i verkligheten och matchar sidorna med både kunden och erbjudandet. Och ger flera exempel.

[32,27] Daniel om hur han gör och hur han rekommenderar att man ska göra för att formulera själva värdeerbjudandet. Och varför han rekommenderar att först utgå från mallen och skapa en presentation.

[35:10] Hur Daniel gör för att hitta rätt språk och tonalitet. Samt vanliga fallgropar och att inte glömma att fokusera på att förmedla värdeerbjudandet.

[37:59] Går igenom ett exempel för hur man tar ut grunden i värdeerbjudandet för en landningssida. Och varför det är viktigt att tänka på att det finns många olika värdeerbjudanden.

[43:44] Om hur vet man att man har hittat rätt med sitt värdeerbjudande. Och hur man gör för att testa och validera det i verkligheten för både B2B och B2C.

[48:36] Varför det är så viktigt att tänka på att utveckla värdeerbjudanden över tid i takt med att produkter och tjänster. Daniel delar också ett bra exempel på hur den här utvecklingen kan gå till.

[52:25] Avslutar med tips för hur man blir en framgångsrik marknadsförare och tar fram starkare värdeerbjudanden. Hint. Du måste lägga mycket tid på att lära känna både produkter, tjänster och kunder.

Share
Share
Tweet