Sajtstruktur med SEO och användaren i fokus: Ulrika Viberg #62

Sajtstrukturen lägger grunden för arbetet med SEO och har stor påverkan på användarupplevelsen.

Men trots det pratas det väldigt lite om den. Så jag bjöd in Ulrika Viberg igen för att prata om hur man sätter en riktigt bra sajtstruktur som gör både sökmotorer och användare glada.

Ulrika var med i avsnitt 52 som var ett av de mest lyssnade avsnitten under 2020.

Vi pratade i det om SEO med användaren i fokus och hur man tar fram en SEO-strategi med hjälp av sökkundresan. Så lyssna in det om du inte redan gjort det.

Det här avsnittet blir en fortsättning på vår senaste diskussion där vi pratar om man tar nästa steg och sätter upp en sajtstruktur utifrån sökkundresan som är bra för både SEO och användarupplevelsen.

Ett ämne som det sällan pratas om trots hur viktigt det är.

Ulrika är för dig som inte har lyssnat på det tidigare avsnittet en väl anlitad SEO-expert och driver byrån Unikorn. Hon har arbetat med SEO på välkända företag runt om i världen.

Bland annat eBay och Foodora.

Hon har suttit med i juryn för Svenska SEO-priset och driver SEOGIRLS som är ett nätverk för kvinnor som arbetar med SEO.

Om avsnittet

Vi börjar avsnittet med att Ulrika förklarar vad sajtstruktur är, varför det är så viktigt och vad som kännetecknar en bra sådan. Hon berättar även om vanliga misstag och vad som händer om man inte har en bra struktur.

Samt vilket innehåll som ofta saknas.

Ulrika beskriver sedan vad hon gör före hon sätter igång och hur hennes arbetsprocess ser ut för att ta fram en en sajtstruktur med allt från innehåll och internlänkar till språkhantering och url-struktur.

Du får dessutom höra:

  • Hur Ulrika visualiserar och dokumenterar sajtstrukturen
  • Varför internlänkarna är så viktiga för SEO
  • Och varför Ulrika liknar sajtstruktur med en shoppinggalleria

Det finns som vanligt länkar till de resurser som nämns i avsnittet här nedan. Och efter länkarna hittar du tidsstämplar till olika sektioner i avsnittet.

Du hittar här även en grym bonusresurs från Ulrika för dig som vill förstå vad sökkundresan innebär och se de dokument hon pratar om under intervjun.

Bonus: Sajtstruktur Översikt av sökkundresan samt ett exempel på sajtträd och planeringsmall för varje enskild sida.

Länkar

Ulrika Viberg på LinkedIn
Ulrika Viberg på Twitter
Unikorn webbsida
Unikorn på Instagram

SEOGIRLS webbsida
SEOGIRLS på Instagram
SEOGIRLS på LinkedIn

Sketch (verktyg)
Cacco (verktyg)

Ulrikas artikel om sökkundresan (artikel)
How to Build a Site Structure for SEO – semRush (artikel)
Website Structure: How to Build Your SEO Foundation – Ahrefs (artikel)
Website Architecture and Internal Links – Moz (artikel)
Site structure: the ultimate guide – Yoast (artikel)
Artiklar om sajtstruktur på Search Engine Land (artiklar)
9 Pillar Page Examples to Get You Started With Your Own – Hubspot (artikel)
What is cornerstone content? – Yoast (artikel)
What is keyword cannibalization? – Yoast (artikel)
How to Find and Fix Keyword Cannibalization Issues (in Seconds) – Ahrefs (artikel)
How to Spot and Fix Keyword Cannibalization – semRush (artikel)

Tidsstämplar

[3:33] Ulrika börjar med att berätta varför hon anser att sajtstruktur är så viktigt. Och varför det är viktigt att sätta användaren i fokus och tänka utifrån och in. Vi pratar även om vad som kännetecknar bra sajtstruktur.

[6:42] Hon förklarar vad som händer om man inte har bra sajtstruktur och hur man märker det. Vi pratar sedan om varför det pratas så lite om sajtstruktur och att förståelsen för hur viktigt det är sällan finns.

[9:43] Ulrika ger exempel på vilken betydelse sajtstrukturen kan ha och förklarar bland annat vad många B2B-företag gör fel och innehåll som saknas i kundresan. Berättar bland annat om ett exempel där företagets trafik ökade med över 250 procent.

[12:21] Vi pratar om vilka andra vanliga misstag som Ulrika ser att många gör kring sajtstruktur och innehåll. Bland annat att man inte internlänkar ordentligt, att man sätter upp strukturen inifrån och ut samt att man har för mycket innehåll på sidor.

[15:51] Ulrika fortsätter med att berätta om vilket innehåll hon ofta ser saknas på sajter. Och det är ofta det mer problemlösande innehållet. Hon förklarar även att det kan vara bra att dela på det innehållet och själva konverteringen.

[17:47] Vi pratar om workshopen Ulrika gör före hon påbörjar arbetet med att strukturera upp en sajt. En workshop där hon tillsammans med kund mappar upp kundresan och som tillsammans med en sökordsanalys ligger till grund för det hon kallar sökkundresan.

[21:00] Ulrika fortsätter att berätta om hur hon tar in de olika perspektiven från företagets organisation från såväl sälj som marknad, kundtjänst och ledning. Pratar också om vikten av att inte försöka göra om en existerande sajtstruktur i ett svep.

[23:40] Vi pratar om var och hur Ulrika sedan börjar när hon ska sätta upp själva strukturen för sajten. Delade en bra metafor om sajtstruktur och en shoppinggalleria. Ulrika delar även ett bra exempel från ett tidigare projekt.

[29:06] Ulrika berättar om vilka olika områden hon tittar på när hon skapar sajtstrukturen. Vi pratar framförallt om interntlänkar och deras betydelse samt vad hon rekommenderar för URL-strukturen.

[32:52] Vi pratar om vad Ulrika anser är viktigast i det här arbetet med sajtstrukturen. Ulrika förklarar sedan hur hon gör för att dokumentera och visualisera såväl sajtstruktur som de här andra områdena på ett bra sätt samt vad som finns med.

[39:03] Ulrika berättar om hur hon säkerställer att sidor och innehåll på sajten inte kannibaliserar på varandra. Samt hur man upptäcker och åtgärdar det på en existerande sajt. Vi pratar även om språk och hur man hanterar det på ett bra sätt i sajtstrukturen och Ulrika delar sina rekommendationer.

[44:04] Ulrika delar med sig av ett antal bra resurser där man kan lära sig mer om sajtstruktur samt sökkundresan som hon själv har skrivit om. Hon avslutar sedan med att dela med sig av tips kring internlänkar, sitewide-länkar och breadcrumbs.

Bonus: Sajtstruktur Översikt av sökkundresan samt ett exempel på sajtträd och planeringsmall för varje enskild sida.

Share
Share
Tweet