Så lyckas du med Black Friday-annonsering – Fedja Porobic & Karl Lindberg #115

Det här är lite av ett sista-minuten-avsnitt inför Black Friday och Black Week för hur man lyckas med sin annonsering i både sociala medier och sök.

Och med mig har jag både Fedja Porobic och Karl Lindberg.

Jag pratar först med Fedja om hur man lyckas med annonsering i paid social under perioden. Och han går igenom allt från hur man förbereder och planerar för Black Friday på ett bra sätt till hur man lägger upp en smart strategi.

Karl gör sedan detsamma kring paid search och vi pratar även en hel del om hur man undviker vanliga misstag. Han tar bland annat upp nycklarna för att maximera försäljningen under perioden med lönsamhet.

Du får dessutom höra om:

  • Ett smart sätt att testa kreativ och budskap
  • När man måste ha budskap och kreativ klart
  • Viktiga punkter kring teknik och spårning
  • Budget-allokering mellan paid social-kanaler
  • Och hur mindre e-handlare kan sticka ut

Både Fedja och Karl delar mängder med bra tips, råd och lärdomar från alla de kampanjer de varit involverade i under de senaste åren.

Om gästerna

Fedja Porobic driver growth och e-handelsbyrån Porobic Group. Och han är ett riktigt proffs inom framförallt paid social. Fedja är även investerare i ett flertal lyckade D2C-bolag såsom Under Your Skin, Mockberg, ZacZess och Västerbottens Såpa.

Karl Lindberg driver performance marketing-byrån AdRelevance och har några av landets största e-handlare bland kunderna. Han är även en del av min expertpanel och syns ofta media med spaningar och rapporter kring Google Ads och Google Shopping.

Tidsstämplar

[2:51] Fedja om hur trenden ser ut idag. Black Friday, Black Week eller hela månaden. Och hur de som inte kör kampanj bör agera.

[7:36] Om förberedelserna inför Black Friday och när Fedja och hans team börjar med dessa.

[14:36] Hur man lägger upp en bra stategi för paid social under kampanjperioden.

[22:13] Om olika paid social-kanaler, Metas återkomst och hur Fedja och hans team allokerar budget mellan kanaler.

[25:45] Kampanjtyper och annonsformat och optimering under Black Friday eller Black Week.

[29:02] Fedjas främsta lärdomar från Black Friday-kampanjer plus tips för mindre e-handlare.

[32:58] Karl om förberedelserna och planeringen för Black Friday och Black Week när vi pratar paid search.

[41:49] Om nycklarna till att maximera försäljningen via paid search och få till lönsam annonsering under perioden.

[44:36] Karl går igenom hur han brukar lägga upp strategi för paid search för Black Friday. Och delar tips för hur man sticker ut i konkurrensen.

[49:20] Om hur arbetet ser ut bakom en framgångsrik Black Friday-kampanj. Och Karl berättar även om en framgångsrik kampanj från ett tidigare år.

[54:33] Karl går igenom hur han och hans team gör sin utvärdering efter att Black Friday eller Black Week-kampanjen är slut.

[56:57] Och delar även några intressanta lärdomar.

Länkar

Fedja Porobic på LinkedIn
Porobic Group webbsida

Karl Lindberg på LinkedIn
AdRelevance webbsida

Under Your Skin: Storytelling i Facebook Ads med Fedja Porobic #61 (poddavsnitt)

Söderkajak: Tillväxtcase med Google Ads och Google Shopping #70 (poddavsnitt)

Checklistan och tips för paid search och paid social under Black Friday/Week (pdf)


Meta Holiday Marketing Guide – Meta (resurs)

6 Black Friday Marketing Tips For Driving Small Business Holiday Sales – TikTok (resurs)

Black Friday: Tips & Checklist for your Shopping campaigns – Google (resurs)

Holiday Shopping Insights: Keep up with deal-seeking shoppers – Google (resurs)

Share
Share
Tweet