Söderkajak: Tillväxtcase med Google Ads och Google Shopping #70

Performance marketing-byrån AdRelevance började under 2019 arbeta med Söderkajak som är Sveriges ledande butik inom kajak och stand up paddleboard.

Sedan dess har Söderkajak haft en stark tillväxt och Karl Lindberg från AdRelevance berättar i det här avsnittet om den resan och hur Google Ads har blivit den viktigaste försäljningskanalen.

Eller vad sägs om att gå från 3,8 miljoner 2019 till att takta mot 35 miljoner i onlineförsäljning under 2021.

Tittar man på Google Ads så har man ökat försäljningen med 446 procent jämfört med 2020 som var ett riktigt starkt år tack vare corona-effekten. Och man har under samma period förbättrat ROAS med 131 procent och ökat konverteringsgraden med 137 procent.

Karl tar med oss på en genomgång över hur man gått tillväga för att nå de här resultaten och delar mängder med smarta tips för Google Ads och Google Shopping.

Om företaget och gästen

Söderkajak är Sveriges ledande butik och uthyrare inom kajak och stand up paddleboard med över 16 år i branschen. Man tillverkar och säljer dessutom det egna varumärket Seahawk of Sweden.

Karl Lindberg är medgrundare till performance marketing-byrån AdRelevance som framförallt arbetar med mellanstora till stora e-handelskunder. Han syns ofta media med spaningar och rapporter inom Google Ads och Google Shopping.

Om avsnittet

Vi börjar med att prata om Söderkajak och hur uppdraget såg ut när Karl och AdRelevance började arbeta tillsammans med dem. Sedan går vi igenom vad de gör när de tar sig an ett nytt uppdrag och hur de gör sin inledande analys.

Karl förklarar efter det hur man använde analysen för att lägga upp strategi och plan för projektet. Han berättar även om var man började arbetet och alla förändringar man har gjort i allt från produktflöde till kontostruktur och annonsering.

Vi pratar självklart också om utfallet av allt arbete och de imponerande siffror som man lyckats uppnå.

Du får dessutom höra om:

  • Varför datavalidering är så viktigt
  • Hur man rätt nivå för ROAS-mål
  • Och varför du ska vara snabb med Googles nya funktioner

Karl berättar även om deras smarta strategi för sökkampanjer och delar sina främsta tips för företag som vill utveckla sitt arbete med Google Ads och Google Shopping.

Det finns som vanligt länkar till de resurser som nämns i avsnittet här nedan. Och efter länkarna hittar du tidsstämplar till olika sektioner i avsnittet.

Länkar

Karl Lindberg på LinkedIn
AdRelevance webbsida
Fler kundcase från AdRelevance

Söderkajak webbsida
Söderkajak på Facebook
Seahawk of Sweden på Instagram

Tidsstämplar

[3:14] Karl börjar med att berätta vad Söderkajak är för företag och hur man kom i kontakt med dem. Han förklarar även hur mycket man hade jobbat med digital marknadsföring och Google Ads.

[4:04] Vi pratar om hur uppdraget såg ut när man började arbeta tillsammans 2019 och hur målsättningen såg ut. Och hur man hade arbetat med Google Shopping och Google Ads fram tills dess.

[7:14] Karl berättar vad han och teamet på AdRelevance gör när de tar sig an ett nytt projekt som det med Söderkajak. Bland annat med en förstudie och nulägesanalys av annonskonton.

[8:53] Vi pratar om hur man använde svaren från förstudien och analysen av annonskontot för att ta fram strategin. Karl förklarar bland annat också varför det är så viktigt att få med kunden på att arbeta med en rörlig budget med tydliga KPI:er.

[11:21] Karl förklarar hur strategin såg ut för Google Ads och Google Shopping för Söderkajak. Och han berättar även hur man hittar och definierar sitt ROAS-mål som blir den styrande faktorn i annonseringen.

[14:24] Vi fortsätter att prata om strategin och planen som Karl och teamet satte ihop för projektet. Allt från att se över vilka produkter som ska prioriteras till den stora övergång som man gjort i kontostrukturen.

[17:02] Karl pratar om var man började med strategi och plan på plats. Han lyfter fram vikten av att börja med datavalidering och hur man sedan implementerar sitt egenutvecklade performance control-system samt en lång checklista.

[19:00] Vi pratar om några av de viktigaste punkterna på checklistan. Bland annat vilken attributionsmodell som används och en mängd funktioner i Google Merchant Center.

[23:03] Karl fortsätter att berätta om justeringar som de gjorde i uppstarten av projektet. Däribland att byta till sin egen CSS-tjänst, PriceRelevance, och hur viktigt det är att sträva efter 100 procent godkända produkter.

[26:11] Vi pratar om vilka som var de viktigaste förändringarna man gjorde med produktflödet. Karl lyfter förklarar även vikten av att ladda upp kundlistor i Google Ads och att titta på laddningstid.

[29:00] Karl berättar om hur man har arbetat tillsammans med Söderkajak för att göra förändringar även på sajten. Bland annat att se till att lyfta fram USP:ar tydligt above-the-fold.

[30:44] Vi går vidare och pratar om hur man har jobbat med själva annonseringen. Karl berättar först om om skiftet man har gjort med traditionella sökkampanjer från detaljerat till färre kampanjer och mer fokuserat på sökintention.

[33:12] Karl fortsätter och berättar om hur man har arbetat med Google Shopping. Där har man bland annat strukturerat upp enligt marginaldata.

[34:28] Vi pratar om hur man arbetade för att följa upp, utvärdera och optimera annonseringen och arbetet. Och hur man arbetar smartare med negativa sökord.

[36:42] Karl berättar om resultatet av allt arbete. Dels omsättningsmässigt där man har haft en stark tillväxt från 1,8 miljoner i onlineförsäljning 2018 till att takta mot 35 miljoner 2021. Vi pratar också hur Google Ads och Google Shopping har presterat.

[37:58] Vi pratar om vad det är som har fått störst effekt och vad som varit de största framgångsfaktorerna. Karl lyfter fram rörlig budget, 100 procent godkända produkter och en vinnande strategi för sökkampanjer.

[39:02] Karl avslutar med att berätta om sina främsta tips för företag som vill utveckla hur man arbetar med Google Ads och Google Shopping. Allt från datavalidering till att vara snabb med att testa nya funktioner.

Share
Share
Tweet