Google Analytics 4 får 30 nya dimensioner och mätvärden för e-handel

Google fortsätter leverera uppdateringar för Google Analytics 4 och i juli la man till hela 30 dimensioner och mätvärden för e-handlare som kan användas i anpassade rapporter. Däribland många som har efterfrågats under lång tid.

Man passade även på att ta bort två duplicerade mätvärden, e-commerce revenue och event revenue.

Här kommer först de dimensioner som nu har lagts till:

 • Item affiliation
 • Item brand
 • Item category
 • Item category 2
 • Item category 3
 • Item category 4
 • Item category 5
 • Item ID
 • Item list ID
 • Item list name
 • Item list position
 • Item location ID
 • Item name
 • Item promotion creative name
 • Item promotion creative slot
 • Item promotion name
 • Item variant
 • Shipping tier

Och här är mätvärdena:

 • Gross item revenue
 • Gross purchase revenue
 • Item refund amount
 • Item revenue
 • Items added to cart
 • Items checked out
 • Items clicked in promotion
 • Items purchased
 • Items viewed
 • Items viewed in list
 • Items viewed in promotion
 • Purchase revenue
 • Refund amount
 • Shipping amount
 • Tax amount

Vad innebär detta för marknadsförare?

Många av de dimensioner och mätvärden som nu har lagts till har saknats under lång tid. Att de nu finns gör det möjligt för oss att skapa egna e-handelsrapporter från grunden under Explore eller redigera vanliga e-handelsrapporter.

De nya dimensionerna ger inte minst mer möjligheter att titta mer granulärt på produkter, promotions och shopping-beteende.

Uppdateringen innebär helt enkelt att GA4 nu gör det enklare att få fram viktig e-handelsdata och att bygga rapporter som visar våra nyckelvärden.

Min analys och rekommendation

Jag kan inte säga annat än att äntligen har Google fixat detta, det är något som har saknats av någon oförklarlig anledning. Det är dessutom mycket användbart att man har lagt till gross purchase revenue för att kunna få bruttointäkt enkelt direkt i Google Analytics.

Viktigt att tänka på kring de borttagna mätvärdena är att gamla rapporter som använder dessa kommer att fortsätta fungera. Men nya rapporter kommer använda de nya mätvärdena.

Jag rekommenderar att uppdatera alla rapporter som använder de gamla mätvärdena med de nya så snabbt som möjligt.

Länkar och rekommenderad läsning

Martin Winberg

Om författaren: Martin Winberg

Martin Winberg har arbetat med digital marknadsföring i över ett decennium och driver idag byrån 56K digital. Han har de senaste åren fokuserat på datainsamling och analys. Och är en av de främsta experterna i Sverige på området.

Share
Share
Tweet