7 insikter från svenskarna och sociala medier för marknadsförare

Svenskarna och Internet 2023 presenterades nyligen och jag tänkte dela mina tankar och insikter för vad marknadsförare bör ta med sig från den.

I år redovisar Internetstiftelsen nya avsnitt i rapporten om svenskarnas användande av sociala medier. Dels får vi statistik om svenskarnas främsta drivkrafter att använda sociala medier men även vilka plattformar som är svenskarnas favoriter.

I den statistik blir det även tydligt att generationerna är det som skiljer oss mest åt. Här är några viktiga insikter från rapporten:

 • 85 % av svenskarna använder sociala medier dagligen, hela 94 % någon gång ibland.
 • Youtube är störst med 79 % som av svenskarna som använder någon gång ibland, men i det dagliga användandet är Facebook störst med 50 % följt av Instagram med 46 % av svenskarna som använder plattformen.
 • Den generellt största anledningen att använda sociala medier att bli underhållen enligt 60 % av svenskarna, 54 % anger tidsfördriv som en drivkraft och 43 % för att ha en digital kontaktlista är en anledning att använda sociala medier.
 • De som svarar för att få kunskap, nya lärdomar, tips och inspiration på samma fråga har oftast Twitter eller Youtube som favorit. 46 % av svenskarna anser möjligheten till ny information vara den främsta anledningen att använda Twitter.
 • Och för shopping och försäljning har flest Tiktok eller Facebook som favorit.
 • TikTok ökar mest med 4 procentenheter, från 20 % till 24 %. Den främsta ökningen sker bland 00-talister som hittat till plattformen.
 • Generations-skillnaderna är stora mellan 1900-talister och 2000-talister, bland annat är det tydligt när 27 % anger Facebook som favorit och 24 % anger Instagram som favorit av 1900-talisterna medan 32 % anger Youtube som favorit och 22 % anger Snapchat som favorit av 2000-talisterna.

Bild: Internetstiftelsen. Graf över drivkrafter på olika sociala plattformar.

Vad innebär det för marknadsförare?

Rapporten Svenskarna och Internet är ett viktigt verktyg för marknadsförare när det kommer till att göra prioriteringar och kanalval.

Det finns flera intressanta insikter i årets rapport som innebär utmaningar för marknadsförare.

 • Det är tydligt att svenska företag idag, mer än tidigare, behöver optimera sin kanalstrategi utifrån vilken generation de vill nå ut till.
 • Skillnaderna mellan vilka plattformar som är generationernas favoriter är större än tidigare – och så bör även vanan av vilket innehåll man konsumerar inom generationerna vara.
 • Att vi som användare vill bli underhållna i sociala medier är än mer uppenbart. Företag som vill lyckas med sociala medier behöver därför ta sitt innehåll steget längre med sitt innehåll. Idag står kreatörer och mediakonton för underhållningen i sociala medier, men det är inte omöjligt för företag att konkurrera med underhållande innehåll.

Min analys och rekommendationer

Visst, jag älskar sociala medier och är partisk, men att lägga begränsat med resurser på de plattformarna svenskar spenderar mest tid på tycker jag är att missa stora möjligheter. Den här rapporten visar att sociala medier är både flerdimensionellt och engagerande.

Tiktok växer mest, men är fortfarande på en nivå där Instagram var för 10 år sedan. Även om företag fortfarande håller på tanken att satsa på plattformen så finns all anledning att läsa om beteendet där. Innehållet smittar av sig till andra plattformar som Youtube och Instagram.

De kulturella skillnaderna mellan generationerna sträcker sig långt utanför sociala medier och påverkar samhället i stort – men genom beteenden i sociala medier kan vi lista ut hur.

 • Den yngre generationen är på sociala medier för att umgås
 • Äldre generationen för att samla information och hålla koll
 • Att Snapchat växer är ett tecken på att den yngre generationen har ett helt annat sätt att bygga relationer på
 • Den äldre generationen bygger hellre relationer utanför sociala medier

Den insikten, likt många andra, är en stor anledning att som företag utforska sin målgrupp i sociala medier för att lära sig om deras beteenden i stort.

Skala upp din sociala media-satsning, helt enkelt. Lägg inte ner den!

Läs rapporten och kapitlet om sociala medier i sin helhet här:
https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2023/sociala-medier/

Sara Öhman

Om författaren: Sara Öhman

I’m a Digital Marketing Consultant passionate about Social Psychology and Business development. Highly motivated by entrepreneurial spirit and culture. As a lecturer, I’ve been educating + 500 digital marketing professionals at higher educational schools, designing courses in digital tactics, social media, and influencer marketing.

Share
Share
Tweet