Konverteringsbaserade kundlistor i Google Ads blir nu enklare att skapa

Google jobbar kontinuerligt med att göra det enklare för annonsörer att få in förstapartsdata i sin annonseringsstrategi på ett integritetsskyddat sätt.

Man presenterade nyligen Google Ads Data Manager som jag skrev om då. Och nu blir det möjligt att uppdatera sina kundlistor i Google Ads löpande, helt automatiskt.

Konverteringsbaserade kundlistor (conversion-based customer lists) kallas det och är en funktion som gör det enklare att ställa in kundmatchning genom att markera en ruta i dina Google Ads-kontoinställningar.

När du har aktiverat funktionen skapas ett målgruppssegment automatiskt för vart och ett av dina konverteringsmål där det finns förbättrade konverteringar (Enhanced Conversions).

OBS! Konverteringsbaserade kundlistor är bara tillgängliga för dem som använder sig av Google Conversions Tracking och har aktiverat förbättrade konverteringar (Enhanced Conversions) via taggbaserade implementeringar.

För att aktivera konverteringsbaserade kundlistor krävs att ni lägger in en kontaktperson för dataskydd inne i Google Ads-kontot.

Vad innebär det för marknadsförare?

Genom att aktivera funktionen på kontonivå kan du ange din data på ett enda ställe, så tillämpas den på alla dina kampanjer.

En viktig och stor fördel med konverteringsbaserade kundlistor är att du sparar tid när du hanterar och uppdaterar kundlistor. Detta eftersom kundlistorna skapas automatiskt utifrån data som du själv tillhandahåller genom förbättrade konverteringar.

En nackdel är att målgruppen som skapas blir ganska liten i jämförelse med andra metoder eftersom den endast baseras på konverteringarna med sparat samtycke som tillskrivs Google Ads.

Vill du aktivera konverteringsbaserade kundlistor så gör du så här:

  1. Logga in på ditt Google Ads-konto
  2. Klicka på Inställningar
  3. Klicka på Kontoinställningar i rullgardinsmenyn
  4. Välj Konverteringsbaserade kundlistor i avsnittet Kundmatchning
  5. Markera kryssrutan Aktivera Konverteringsbaserade kundlistor
  6. Klicka på Spara

En viktig sak att poängtera är att funktionen inte bör aktiveras av en konsult eller byrå som hjälper en kund med Google Ads-annonsering.

Den bör aktiveras av annonsören (kunden) eftersom det är annonsören som ingår i villkoren för databehandling med Google Ads. Och kontot kan komma att dela personuppgifter med Google samt att ett dataskyddsombud ska finnas angivet i Google Ads.

Min analys och rekommendation

Jag tycker att det är positivt att Google gör det enklare att använda förstapartsdata som konverteringsbaserade kundlistor.

Enligt Google säger 9 av 10 företag att förstapartsdata är en viktig del av deras digitala marknadsföringsstrategi.

Min rekommendation är att använda funktionen med konverteringsbaserade kundlistor som ett komplement till andra metoder med större volym av förstapartsdata. Såsom manuell uppladdning eller tredjeparts-leverantörer för kundhantering med Google Ads-koppling.

Vi på AdRelevance har börjat testa funktionen med några av våra kunder som ett komplement till att även större volymer av förstapartsdata laddas upp. Alla sätt som man kan spara tid och automatisera saker är positiva och det här är ett sånt komplement.

Länkar och rekommenderad läsning:

Share
Share
Tweet