Off-page SEO och att bygga länkar: Alexander Öqvist #69

Externa signaler och länkar eller off-page SEO som det brukar kallas är viktiga faktorer för att synas väl i det organiska söket.

Men vad innebär off-page SEO egentligen, hur viktiga är länkar idag och hur bygger man länkar på ett bra sätt. Det pratar jag om tillsammans med SEO-specialisten Alexander Öqvist i det här avsnittet.

För även om det idag finns fler viktiga faktorer inom sökmotoroptimering så används länkar fortfarande som en viktig signal på förtroendet en sajt har.

Att ha bra och väloptimerat innehåll samt en bra sajtstruktur är avgörande men för att verkligen lyckas med sökmotoroptimering krävs fortfarande bra och relevanta länkar. Inte minst om konkurrensen är hård.

Så i det här avsnittet pratar vi länkar.

Om gästen

Alexander Öqvist är SEO-specialist och byråchef för byrån Synlighet i Stockholm. En norsk marknadsföringsbyrå som funnits i nästan 20 år. Dessförinnan ansvarade Alexander för Danske Banks svenska webb och ledde arbetet med SEO i Norden.

Han har lång erfarenhet av SEO såväl inhouse som på byrå och har inte minst arbetat specifikt med off-page SEO. Alexander har dessutom suttit med i juryn för allt från Svenska SEO-priset till Nordic SEMrush Awards och European Search Awards.

Om avsnittet

Vi börjar avsnittet med att Alexander förklarar vad off-page SEO är och vad som innefattas i begreppet mer än länkar. Han förklarar bland annat vad som kännetecknar en bra länk och vilka faktorer det är som bestämmer det.

Och hur viktiga länkar är idag.

Alexander går även igenom vilka huvudsakliga strategier och taktiker det finns för att bygga länkar. Vi pratar också om hur hans arbetsprocess ser ut kring länkar med allt från analys och strategi till genomförande och utvärdering.

Du får dessutom höra:

  • Vilken som är Alexanders favorittaktik
  • Vad som menas med relevanta länkar
  • Och vilka länkar många sajtägare missar

Alexander förklarar även hur man bör tänka kring att bygga länkar för en ny respektive befintlig sajt. Och delar sina bästa tips för att bygga fler länkar.

Det finns som vanligt länkar till de resurser som nämns i avsnittet här nedan. Och efter länkarna hittar du tidsstämplar till olika sektioner i avsnittet.

Länkar

Alexander Öqvist på LinkedIn
Synlighet webbsida
Synlighet på LinkedIn
Synlighet på Facebook

Moz (verktyg)
Ahrefs (verktyg)
Google Search Console (verktyg)

The Authority Hacker Podcast (podd)
Whiteboard Friday (video)
Search Engine Roundtable (webbsida)
Artiklar om länkar på Moz.com (artiklar)
Artiklar om länkar på Ahrefs.com (artiklar)

Tidsstämplar

[3,01] Vi pratar om vad off-page seo är och vad som ingår i det mer än att bygga länkar. Allt från mentions till sociala signaler och EAT.

[5:15] Alexander beskriver hur länkbygge och de taktiker som används har förändrats under de år han har arbetat med SEO. Framförallt de senaste 10 åren där det har hänt väldigt mycket, inte minst med Google-uppdateringar som Penguin.

[6:52] Vi pratar om hur viktiga länkar är idag och varför det pratas ganska lite om att arbeta med länkar numera. Alexander berättar även hur hans ser på hur länkars roll i SEO-arbetet har förändrats samt hur Google ser på att arbeta med att länkar.

[9:07] Alexander förklarar vad som kännetecknar en bra länk och de faktorer som bestämmer det. Vi pratar sedan vidare om domänstyrka, vad som avgör den och vad som är en normal sådan i Sverige.

[12:35] Vi går vidare och pratar om ankartexter som är en viktig faktor för styrkan i länkar och hur man ska tänka med dessa. Samt hur viktig ankartexten kan vara för att ranka på specifika sökord.

[14:10] Alexander förklarar hur viktig placering på sidan och typen av länk är. Vi pratar sedan om huruvida nofollow-länkar fyller något värde idag. Och att inte glömma att tänka på att länkar även kan driva trafik och inte bara ett SEO-värde.

[16:35] Vi pratar om vad det innebär när man pratar om att länkar ska vara relevanta samt om det är sajten eller innehållet som bestämmer det. Och hur man bör tänka kring just relevans och kontext.

[18:46] Alexander berättar om vilka övergripande strategier eller taktiker för att bygga länkar som används mest idag. Allt från traditionellt outreach till brutna länkar men också att skapa visuellt innehåll och inte minst att arbeta med PR:

[22:15] Vi pratar det vidare om vad det innebär att arbeta med brutna länkar och Alexander beskriver hur man går tillväga. Först om länkar till den egna sajten men sen också hur man även kan titta på konkurrenters brutna länkar.

[25:58] Alexander berättar om andra vanliga strategier och taktiker som ofta används. Bland annat om skyscraper-taktiken som i grunden går ut på att skapa bättre resurser om sina konkurrenter och gästartiklar som fortfarande är aktuellt.

[26:54] Vi går vidare och pratar om vad det innebär att köpa länkar och vad det är för typ av länkar man pratar om då. Men också vad Googles riktlinjer säger om detta.

[27:52] Alexander berättar om hans favorittaktik där han lyfter fram PR som kan skapa väldigt många och kraftfulla länkar och det är bara kreativiteten som sätter gränserna. Men också att PR även kan driva mycket trafik och bygga varumärke på ett helt annat sätt.

[29:07] Vi går vidare och pratar om hur Alexanders process ser ut när han börjar jobba med länkar för en ny sajt eller kund. Från nulägesanalys och genomgång av länkprofil till att bedöma vad som kommer att krävas för att nå målen man har.

[32:17] Alexander beskriver hur han går vidare och lägger upp en länkstrategi efter att ha gjort sin inledande analys. Allt från att bestämma målsättning och tidsram för arbetet. Men också specificera hur många länkar, vilken kvalitet och typ som kommer att krävas.

[33:51] Vi pratar om hur man ska tänka kring domänstyrka när man bygger länkar och om man ska undvika länkar under en viss nivå. Och att det är viktigt att tänka på relevansen i den länkande sajten och innehållet.

[35:24] Alexander beskriver vilka verktyg han använder när han arbetar med länkar. Han lyfter framförallt fram Ahrefs som är bra även på den nordiska och svenska marknaden. Men också att det är möjligt att se länkar i Google Search Console.

[36:21] Vi pratar om hur Alexander ser att man bör tänka när man ska bygga länkar till en helt ny sajt kontra en befintlig. Och hur man bör tänka kring att få länkar till startsidan respektive specifika sidor.

[38:44] Alexander förklarar hur man bör göra för att ta tillvara på länkar på bästa sätt genom internlänkning. Vi pratar även om vad det innebär att arbeta för aggressivt med länkar och vad som kan hända om man gör det.

[40:35] Vi pratar om hur man gör för att utvärdera och följa upp arbetet med länkar. Något som är väldigt komplext. Alexander berättar om hur han tänker kring det här och hur rankingdata på utvalda sökord är en central del i utvärderingen.

[43:05] Alexander lyfter sina bästa tips för bygga fler länkar till sin sajt och sitt innehåll. Allt från brutna länkar till omnämningar och länkar från samarbetspartners. Han förklarar också vilka länkar som många missar.

[45:09] Vi avslutar med att prata om vad Alexander ser som de bästa resurserna för att lära sig mer om off-page SEO och att bygga länkar. Han lyfter bland annat fram vikten av att testa men tipsar också om resurser och sajter som ofta diskuterar länkar.

Share
Share
Tweet