B2B-case om Orangos framgångsrika inbound marketing #74

IT-företaget Orango och B2B-byrån Crescando började 2017 ett målmedvetet arbete med inbound marketing.

Fyra år senare har arbetet blivit en stor framgång. Och i det här avsnittet berättar Emelie Hallberg på Orango och Malin Sjöman från Crescando om allt från hur man startade till de imponerande resultaten man har sett.

Orango har under den här tiden bland gått från 50 till 1955 leads per år.

Med en stark löpande innehållsproduktion har företaget även lyckats öka webbtrafiken med 700 procent och Orangos blogg har dessutom blivit utsedd till en av Sveriges bästa företagsbloggar tre år i rad.

Emelie och Malin berättar också om hur inbound marketing-arbetet har förändrat organisationen och marknadsteamet.

Om företaget och gästerna

Orango är ett IT-företag som hjälper företag inom en rad olika branscher med affärssystem och andra IT-system. Företaget har idag omkring 250 anställda på sex orter runt om i Sverige och är sedan en tid tillbaka en del av Fellowmind.

Emelie Hallberg är marketing manager på IT-företaget Orango. Hon ansvarar för Orangos inbound marketing och det säljdrivande marknadsarbetet för samtliga affärsområden.

Malin Sjöman är VD, grundare och marknadsföringskonsult på B2B-byrån Crescando. En byrå som startade 2013 och som tidigt satsade på att arbeta med inbound marketing.

Om avsnittet

Vi startar avsnittet med att Emelie ger en sammanfattning av caset och vad det är man har gjort med inbound marketing. Emelie och Malin berättar sedan om hur de har arbetat tillsammans och hur projektet startades.

De förklarar efter det hur man gick tillväga för att ta fram de kundresor som sedan varit centrala i inbound marketing-arbetet. Vi pratar också om det innehåll som har skapats och hur processen ser ut för att ta fram det.

Samt hur man arbetar med distribution av innehålet.

Du får dessutom höra:

  • Hur man tänker kring leadsgenerering
  • Exempel på hur en kundresa kan se ut
  • Och självklart vilket resultat man har sett

Emelie och Malin delar även sina bästa tips till marknadsförare och marknadschefer som vill göra en liknande resa med sitt innehållsarbete.

Länkar

Emelie Hallberg på LinkedIn
Orangos webbsida
Orango på LinkedIn

Malin Sjöman på LinkedIn
Crescandos webbsida

Två exempel på populära guider från Orango:
7 råd till e-handlare inför valet av nytt affärssystem
Tre KPI:er du som ekonomichef måste ha koll på

Innehåll och resurser från Crescando:
E-bok om redaktionell planering och styrning
Guide om inbound marketing
E-bok om hur du kan ta fram personas för ditt content-arbete

Tidsstämplar

[3:17] Emelie börjar med att ge en överblick över vad man har gjort i inbound marketing-projektet som startades 2017. Malin berättar också hur Crescando kom in i projektet och deras roll.

[7:01] Vi pratar om marknadsteamet på Orango och teamet på Crescando samt hur de har arbetat tillsammans. Emelie berättar också hur man har utvecklat marknadsteamet utefter lärdomar från arbetet samt hur olika avdelningar har involverats.

[10:39] Malin förklarar hur projektet startades upp och vad som är viktigast i uppstarten. En process som inleds med en serie workshops internt med olika avdelningar för att sammanställa kundinsikter och som kompletteras med kundintervjuer.

[13:20] Vi pratar om hur man startade arbetet med sina kundresor och hur man fokuserade på ett definierat kundsegment för att komma igång. Malin och Emelie berättar även om hur man gick vidare och utvecklade arbetet utefter insikter och la på fler allteftersom.

[18:13] Emelie berättar om hur många kundresor Orango har idag och hur de har utvecklats över tid. Vi pratar sedan om hur man gör för att få från idé till färdig utarbetad kundresa och Malin presenterar en budskapsmodell och typer av innehåll.

[22:52] Vi fortsätter att prata om vilka typer av innehåll som man har skapat och hur man har mappat det till kundresan. Emelie ger ett antal exempel på allt från blogginlägg till guider och webinars.

[25:46] Emelie berättar hur man tänker kring leadsgenerering och hur man ökar kvaliteten på dessa vilket var ett av målen för inbound marketing-arbetet. Malin ger även sin syn på hur man ska tänka kring leadsgenerering kontra dela innehåll öppet.

[30:09] Vi pratar om hur Orangos och Crescandos process ser ut för att ta fram olika typer av innehåll. Bland annat hur man gör den redaktionella planeringen och hur flera avdelningar är involverade i den.

[34:07] Emelie berättar om hur man arbetar med distribution av det innehåll som man producerar där webbsidan är hubben. Men också hur man använder såväl organiska som betalda kanaler.

[36:56] Vi pratar om hur en kundresa kan se ut och hur kunden tar sig igenom den. Emelie lyfter bland annat fram kundresan för ett av deras SMB-segment och hur man tänker kring allt från call-to-actions till lead nurturing.

[41:51] Emelie fortsätter med att berätta om vad man har sett för resultat från sitt arbete med inbound marketing. Allt från kontinuitet i publicering och att bloggen blivit utsedd till en av Sveriges bästa företagsbloggar tre år i rad. Till att öka från 50 till 1955 leads per år.

[44:14] Malin och Emelie sammanfattar sina bästa tips för hur man lyckas med inbound marketing. Bland annat hur viktigt det har varit att förankra arbetet internt och säkerställa att inbound marketing har en tydlig koppling till såväl marknadsmål och affärsmål.

Share
Share
Tweet