Pinterest för marknadsförare och varumärken #80

Pinterest växer stadigt och allt fler marknadsförare får upp ögonen för plattformen. Och hur kraftfull den kan vara för inspirerande visuellt innehåll.

Men Pinterest skiljer sig markant mot andra sociala nätverk och är närmast en visuell sökmotor. För att förstå hur man som företag eller varumärke lyckas på plattformen bjöd jag in Maria Paulson som är en av Sveriges främsta experter på området.

Pinterest kräver helt enkelt ett nytt tankesätt och strategi än andra sociala nätverk.

Mycket av arbetet på plattformen och optimering av innehåll liknar snarare traditionell sökmotoroptimering för Google där inspiration och att spara bilder till anslagstavlor står i fokus.

Sökmotoroptimering har också en central roll på plattformen där sökflödet har en algoritm som på många sätt liknar Googles. Det finns även andra intressanta innehållsflöden, shoppingmöjligheter och en annonsplattform som utvecklas snabbt.

Marknadsförare behöver helt enkelt ha koll på Pinterest och det var därför intressant att prata med Maria för att höra hur hon arbetar och ta del av hennes bästa tips för att lyckas på plattformen.

Om gästen

Maria Paulson är specialiserad på Pinterest och en av Sveriges främsta experter på plattformen. Hon driver sedan två år tillbaka en marknadsföringsbyrå med fokus på just Pinterest med kunder inom en rad olika branscher.

Där hjälper hon kunder med allt från research och strategi till innehållsskapande och sökmotoroptimering. Utöver kundprojekt så föreläser Maria mycket för både företag och på olika utbildningar kring just Pinterest.

Om avsnittet

Vi pratar i avsnittet om hur man använder Pinterest som plattform på ett bra sätt då den skiljer sig markant mot andra sociala nätverk och snarare är en visuell sökmotor.

Du får bland annat höra om:

  • Hur användarbeteendet ser ut på plattformen
  • Vad många marknadsförare missförstår
  • Exempel på företag som lyckats på Pinterest
  • Marias process för att ta fram en strategi
  • Hur man gör sin sökordsanalys på rätt sätt
  • Vikten av en bra struktur för sitt innehåll
  • Och hur man sökmotoroptimerar på Pinterest

Hon delar under intervjun mängder med tips och best practice. Inte minst kring innehållsskapande för Pinterest och vilket typ av innehåll som fungerar bäst.

Det finns som vanligt länkar till de resurser som nämns i avsnittet här nedan.

Maria har dessutom samlat ihop ett gäng exempel på olika företag som jobbar bra med Pinterest utöver de som nämndes i avsnittet plus ett antal länkar för vidare läsning. Du hittar självklart även länkar till Pinterests Trend Tool och rapporten Pinterest Predicts här.

Och efter länkarna hittar du självklart också tidsstämplar till olika sektioner i avsnittet.

Länkar

Maria Paulson på LinkedIn
Maria Paulson på Instagram

Marias tips på inspirerande svenska konton
Akind (Pinterest)
Nordiska Kök (Pinterest)
Nordiska Galleriet (Pinterest)
Filippa K (Pinterest)
Forni (Pinterest)
Flattered (Pinterest)

Andra resurser
Pinterest Trends Tool (verktyg)
Pinterest Predicts (trendrapport)
Business Pinterest (webbsida)
Simplepinmedia (podcast)
A Comprehensive Guide to Pinterest SEO (artikel)
How To Use Pinterest for SEO & Content Marketing (artikel)
Pinterest SEO in 2022: The Ultimate Guide for Massive Blog Traffic (artikel)
Tailwind (schemaläggningsverktyg)

Tidsstämplar

[3:26] Maria börjar med att ge sin syn på huruvida Pinterest är en sökmotor eller socialt nätverk samt skillnaden i användarnas beteende. Och vi pratar sedan om det primära syftet med plattformen och vad som skiljer sig mot Instagram.

[5:44] Vi pratar om vad Maria ser att marknadsförare missförstår med plattformen. Allt från typ av innehåll och format till struktur och vikten av sökmotoroptimering.

[8:26] Maria tar upp två bra svenska exempel på företag som arbetar bra med Pinterest i Nordiska Kök och Akind. Hon beskriver även vad det är de gör bra och lyfter de branscher som har mest att hämta på plattformen.

[10:56] Vi pratar om Marias arbetsprocess och hur hon gör när hon startar upp ett nytt projekt med en kund. Allt från den inledande workshopen och grundlig research av såväl konkurrenter som målgruppen.

[13:39] Maria berättar om hur hon sedan går vidare och gör sin sökordsanalys som ligger till grund för strategin och sökmotoroptimeringsarbetet. Vi går igenom hur man gör den på både svenska och engelska samt hur hon dokumenterar den på ett bra sätt.

[16:37] Vi pratar även om innehållet och hur man skapar en bra struktur för anslagstavlor och pins. Och går igenom om hur Maria tänker kring strukturen mellan dessa.

[22:43] Maria berättar om det sista som hon gör i uppstarten som är att få shopping feeds och pixeln uppsatt korrekt. Samt att implementera konverteringspunkter för köp och andra event.

[25:08] Vi kommer in på sökmotoroptimering på Pinterest och vi inleder med att prata om hur algoritmen för hemflödet fungerar. Och går sedan in på hur sökflödet där Pinterest mer liknar en sökmotor än ett socialt nätverk samt vilka rankingsignaler som är viktigast.

[31:43] Maria berättar mer om sökmotoroptimering för Pinterest och tips för hur man kan optimera synligheten för enskilda pins, men också hur man ska tänka kring optimering av sina tavlor.

[34:27] Vi pratar om innehållsskapande för Pinterest och hur Maria tänker kring det samt vad hon anser är den perfekta pinnen. Maria berättar även om idépins som är ett nytt format och varför det är så viktigt att testa nu.

[39:02] Maria berättar om hur hon vanligtvis arbetar med betald synlighet i sina strategier för Pinterest. Och lyfter de tydliga synergier och värdet i att arbeta både organiskt och betalt.

[40:59] Vi avslutar med att Maria delar sina bästa tips för att lyckas med marknadsföring på Pinterest. Allt från tips för innehållsskapande och sökmotoroptimering till vikten av att få till en bra struktur och testa nya funktioner.

Share
Share
Tweet