Segmentering och personas för B2B-marknadsföring #82

Som marknadsförare är målgrupp ett viktigt begrepp och det gäller inte minst inom B2B-marknadsföring där man har två nivåer med både företag och personer.

Och för att få koll på sin målgrupp så behöver man både göra en segmentering av marknaden och ta fram personas för personer på företagen inom valda segment. För att lära mig mer om det bjöd jag återigen in Malin Sjöman på B2B-byrån Crescando.

Malin och hennes kollegor arbetar mycket med strategi för B2B-marknadsföring och däribland frågor kring både segmentering och personas.

Det här är viktiga frågor inte bara för marknadsföring och kommunikation utan är lika viktigt för både produktutveckling och sälj. Och det gäller att ha samsyn här då det påverkar allt från värdeerbjudande och positionering till innehåll och kanalval.

Samt hur segmenteringen kopplas mot affärsmål.

Om du arbetar med B2B-marknadsföring eller är intresserad av det så hoppas jag att du kommer att gilla det här avsnittet.

Gillar du det här så kan du även lyssna in på avsnitt 74 med Malin och Emelie Hallberg på Orango.

Om gästen

Malin Sjöman är VD, grundare och marknadsföringsföringskonsult på B2B-byrån Crescando. En byrå som startades 2013 och som tidigt satsade på att arbeta med inbound marketing och som jobbar mycket med strategi.

Malin har under de senaste 20 åren arbetat med produktledning, affärsutveckling och marknadsföring. Före hon var med och startade Crescando så var hon bland annat marknadschef på Tre Företag. Malin är även en van kursledare och håller utbildningar inom B2B-marknadsföring.

Om avsnittet

Vi pratar i avsnittet om hur man man gör sin segmentering och tar fram konkreta personas inom B2B-marknadsföring. Och vi tar bland annat upp hur viktigt det är att kvantifiera sin segmentering för att kunna koppla det till såväl marknadsmål som affärsmål.

Du får även höra om bland annat:

  • Vanliga sätt att segmentera marknaden
  • Vad som skiljer mellan B2B och B2C
  • Hitta man väljer sätt att segmentera på
  • Vilken information segmenten behöver
  • Processen att göra sin segmentering
  • Vad en persona ska innehålla
  • Hur man tar fram tydliga personas

Malin delar också ett antal intressanta exempel från verkligheten hur både segment och personas kan se ut. Vi pratar också om hur man utvecklar dessa över tid på ett bra sätt.

För dig som vill lära dig ännu mer om segmentering och personas så har Malin samlat ihop ett antal länkar här nedan med bra läsning. Du hittar även länkar till tre grymma e-böcker och rapporter från Crescando och Litium.

Och efter länkarna hittar du som vanligt också tidsstämplar till olika sektioner i avsnittet.

Länkar

Malin Sjöman på LinkedIn
Crescandos webbsida
Crescando på LinkedIn

Så blir personas en framgångsfaktor för din content marketing – Crescando (e-bok)
Litium-rapport: Scandinavian B2B Commerce 2021 (rapport)
Så tar du fram en marknadsplan B2B – Crescando (e-bok)

Kommunicerar du med företag – eller med människor? – Crescando (artikel)
Personas hjälper dig att lyckas med din content marketing – Crescando (artikel)
7 steg: Så kommer marknad och sälj närmare varandra med inbound marketing – Crescando (artikel)

Tidsstämplar

[3:50] Malin inleder med att förklara vad segmentering är och varför det är en så viktigt del i marknadsarbetet. Och att det är något som inte bara påverkar marknadsföring och kommunikation utan även allt från från säljarbetet till produkt och tjänsteutveckling.

[5:14] Vi pratar om vad som skiljer sig på att jobba med segmentering mellan B2B och B2C. Och Malin förklarar sedan några vanliga begrepp inom målgruppsarbetet där man ofta pratar om segment, ICP och persona.

[9:15] Malin förklarar vad det finns för huvudsakliga sätt att segmentera på och beskriver allt från demografisk segmentering till behovs- och mognadsbaserad sådan.

[11:59] Vi går igenom hur man kan tänka när man väljer sätt att segmentera på och vad det är vi vill få fram i segmenteringen. Malin beskriver även vilka moment och input som går in i segmenteringsarbetet.

[16:47] Malin berättar om vilken information och parametrar hon anser att man bör ha med i sin segmentering. Hon lyfter bland annat vikten av att få med storlek på marknaden och segmenten, konkurrenter och estimerad marknadsandel.

[19:23] Vi går igenom ett antal verkliga exempel från företag i olika branscher och hur de har gjort sin segmentering. Bland annat Sveriges största datortillverkare och en ledande leverantör av e-handelsplattformar.

[25:35] Malin pratar om när man vet att man är “färdig” med sin segmentering. Vi går sedan igenom vad en persona är, vad en sådan bör innehålla och vad målsättningen med de är. Samt varför den psykografiska informationen är viktigast.

[31:06] Vi fortsätter prata personas och vilken typ av information man behöver ha kring sina dessa samt vad som krävs för att man ska kunna rikta kommunikation och marknadsföring. Samt misstag hon ser att många gör kring personas.

[37:40] Malin beskriver hur hennes och Crescandos process för att ta fram personas ser ut. Allt från inledande workshops till kvalitativ analys och djupintervjuer. Samt hur många personas man bör ta fram initialt.

[41:29] Vi pratar om ett antal exempel på personas inom operatörsmarknaden. Och Malin illustrerar hur dessa skulle kunna samspela i en köpresa samt vilken roll personerna kan ha.

[44:59] Malin ger sin syn på hur man sina segment och personas konkreta och användbara när man ska arbeta med allt från kommunikation till annonsering och hur man säkerställer att det blir en hel organisations produkt.

[49:11] Vi avslutar med att prata om hur man utvecklar sin segmentering och sina personas över tid. Där en av nycklarna bland annat är att få med kontinuerlig synkning kring segmentering och personas i det dagliga mellan framförallt sälj och marknad.

Share
Share
Tweet